Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn Tính năng Sư Đồ trong Cửu Âm Chân Kinh

Nhạc Minh Kha

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
77
Hệ thống sư đồ, một tính năng mới xuất hiện trong siêu phiên bản lần này của Cửu Âm Chân Kinh!

2.jpg


Bái sư​

Quy tắc bái sư​

- Số điểm nội công của đồ đệ phải thấp hơn sư phụ 10 điểm, mới có thể bái sư. Ở tiến trình nội công khác nhau, thực lực không thể vượt quá thực lực xuất sư, nếu thực lực vượt quá thực lực xuất sư sẽ không thể bái sư.

 • Tiến trình server Nội 1, người chơi cần thực lực thấp hơn [Kỳ Tài Xuất Chúng]
 • Tiến trình server Nội 2, người chơi cần thực lực thấp hơn [Ngạo Thị Quần Hùng]
 • Tiến trình server Nội 3, người chơi cần thực lực thấp hơn [Vô Dữ Luận Tỉ]
 • Tiến trình server Nội 4, người chơi cần thực lực thấp hơn [Cử Thế Vô Song]
 • Tiến trình server Nội 5, người chơi cần thực lực thấp hơn [Kinh Thiên Động Địa]
 • Tiến trình server Nội 6, người chơi cần thực lực thấp hơn [Thâm Bất Khả Trắc]
- Quy tắc đặc biệt của tiến trình Nội 6: Tiến trình Nội 6, số điểm nội công người chơi thấp hơn 136 điểm đều có thể bái sư, ví dụ, người chơi [Thâm Tàng Bất Lộ] có thể bái người chơi thực lực [Phản Phác Quy Chân] làm thầy. Hai người đồng hành trên giang hồ, độ thân mật sư đồ đạt độ thân mật xuất sư là có thể xuất sư.

Cách bái sư​

 • Người chơi có thể thông qua giao diện thông tin “Đăng Ký Sư Đồ” [Giang Hồ Của Tôi] [Sư Đồ], để đăng ký thông tin bái sư của bản thân, người phù hợp điều kiện là có thể thông qua giao diện nhấp bái sư.
 • Người chơi cũng có thể trực tiếp mặt đối mặt tiến hành bái sư, nhấp phải avatar mục tiêu, trong khung bên dưới, chọn mục chọn bái sư.

Giải trừ quan hệ​

 • Bắt buộc giải trừ: Người chơi phát động bắt buộc giải trừ xong, có thể trực tiếp giải trừ quan hệ sư đồ, bản thân nhận trừng phạt 14 ngày không được bái sư nhận đồ đệ, đối phương 7 ngày không được bái sư nhận đồ đệ.
 • Hệ thống giải trừ: Nếu có 1 bên trong 14 ngày không online, thì có thể trực tiếp nhấp hệ thống giải trừ để giải trừ quan hệ sư đồ, không chịu trừng phạt.
 • Nếu hai bên trong 30 ngày đều không online, thì hệ thống trực tiếp giải trừ quan hệ sư đồ hai bên.

Nhận đồ đệ​

Quy tắc bái sư nhận đồ đệ​

- Theo tiến trình server khác nhau, giới hạn thực lực trở thành sư phụ như sau:

 • Tiến trình server Nội 1, người chơi cần thực lực đạt [Thần Hồ Kỳ Kỹ]
 • Tiến trình server Nội 2, người chơi cần thực lực đạt [Đăng Phong Tạo Cực]
 • Tiến trình server Nội 3, người chơi cần thực lực đạt [Sở Hướng Phi Mị]
 • Tiến trình server Nội 4, người chơi cần thực lực đạt [Kinh Thế Hãi Tục]
 • Tiến trình server Nội 5, người chơi cần thực lực đạt [Uy Trấn Hoàn Vũ]
 • Tiến trình server Nội 6, người chơi cần thực lực đạt [Thâm Tàng Bất Lộ]
- Hiện tại sư phụ chỉ có thể đồng thời nhận 2 đồ đệ.

Cách nhận đồ đệ​

 • Người chơi có thể thông qua giao diện thông tin “Đăng Ký Sư Đồ” ở trong giao diện [Giang Hồ Của Tôi][Sư Đồ], để đăng ký thông tin nhận đồ đệ của bản thân, phù hợp điều kiện là có thể thông qua giao diện nhấp nhận đồ đệ.
 • Người chơi cũng có thể trực tiếp mặt đối mặt tiến hành nhận đồ đệ, nhấp phải avatar nhân vật, trong khung bên dưới, chọn mục chọn nhận đồ đệ.

Giải trừ quan hệ​

 • Bắt buộc giải trừ: Người chơi phát động bắt buộc giải trừ xong, có thể trực tiếp giải trừ quan hệ sư đồ, bản thân nhận trừng phạt 14 ngày không được bái sư nhận đồ đệ, đối phương 7 ngày không được bái sư nhận đồ đệ.
 • Hệ thống giải trừ: Nếu có 1 bên trong 14 ngày không online, thì có thể trực tiếp nhấp hệ thống giải trừ để giải trừ quan hệ sư đồ, không chịu trừng phạt.
 • Nếu hai bên trong 30 ngày đều không online, thì hệ thống trực tiếp giải trừ quan hệ sư đồ hai bên.

Sự kiện​

Sư Đồ - Ngày “Thí Luyện Ngũ Hành"​

- Sư phụ và đồ đệ tổ đội ở Lạc Dương (1306 430) tìm NPC tương ứng để tham gia.

- Thời gian sự kiện: 5phút

- Thưởng sự kiện: “Điểm Sư Đồ”, Tu Vi Quán Chú

- Quy trình sự kiện:

1. Sư phụ tấn công Hỗn Độn Thạch Trụ, bắt đầu sự kiện.

2. Sư phụ cần phải không ngừng tấn công, một khi dừng tấn công hơn 5s, mọi người sẽ thất bại.

3. Đồ đệ cứ cách 15s sẽ thêm 1 lần BUFF Ngũ Hành, căn cứ tương sinh tương khắc Ngũ hành để giải trừ BUFF.

Quan hệ sinh khắc Ngũ Hành:

 • Kim khắc Mộc, Kim sinh Thủy.
 • Thủy khắc Hỏa, Thủy sinh Mộc.
 • Hỏa khắc Kim , Hỏa sinh Thổ.
 • Mộc khắc Thổ, Mộc sinh Hỏa.
 • Thổ khắc Thủy, Thổ sinh Kim
4. Đến gần vòng sáng Ngũ Hành Kim Mộ Thủy Hỏa Thổ trong phạm vi 2m có thể giải trừ.

5. Nếu khi thêm BUFF lần sau có 1 BUFF chưa giải trừ, thì đồ đệ thất bại, cá nhân bị chuyển rời khỏi map, người khác tiếp tục.

6. Nếu chỉ có 1 đồ đệ và sư phụ đi vào, sau khi đồ đệ thất bại, sư phụ cũng sẽ chuyển ra khỏi phân nhóm.

7. Đồ đệ giải trừ 10 lần BUFF Ngũ Hành xong sự kiện thành công, rời phân nhóm, phát thưởng qua thư.

8. Sư phụ căn cứ số lượng đồ đệ hoàn thành sự kiện trong đội để ban thưởng, phát thưởng qua thư.

Sư Đồ-Tuần “Thí Luyện Thừa Đạo"​

- Thưởng sự kiện: Rất nhiều “Điểm Sư Đồ”, Tu Vi Quán Chú

- Quy trình sự kiện:

1. Sư phụ ở giao diện Sư Đồ đổi ”Thừa Đạo Lệnh”, nhấp dùng có thể mở cách chơi.

2. Sư phụ vào xong, ở giao diện Xã Giao-Sư Đồ, nhấp tên đồ đệ, mời đồ đệ đến tham gia Thí Luyện Thừa Đạo;

3. Sư phụ nói chuyện với Thừa Đạo Sứ mở thí luyện xong, không thể tiếp tục mời đồ đệ vào map thí luyện;

4. Sư phụ mỗi lần có thể mời 1-3 đồ đệ tham gia thí luyện Thừa Đạo, khi hoàn thành thí luyện, thưởng đồ đệ nhận được đều giống nhau, sư phụ căn cứ vào số lượng đồ đệ còn ở trong map khi hoàn thành để phát thưởng; Nếu đồng thời mang 2 đồ đệ tham gia, thì sư phụ có thể x2 thưởng.

5. Sư phụ mỗi tuần nhiều nhất có thể hoàn thành 3 lần thí luyện Thừa Đạo, đồ đệ mỗi tuần nhiều nhất có thể hoàn thành 1 lần thí luyện Thừa Đạo.

Thưởng​

Thêm thuộc tính mới​

 • Điểm Sư Đồ phiên bản mới: Sư Đồ thông qua cách chơi và sự kiện trong game tích lũy, có thể thể đổi thưởng ở giao diện Sư Đồ. Mỗi ngày có giới hạn nhận là 500.
 • Điểm Ân Sư: Chỉ có Sư phụ mới có, Sư Đồ thông qua cách chơi và sự kiện trong game tích lũy, thêm mới Bảng Ân Sư, tiến hành xếp hạng thông qua điểm Ân Sư cao thấp, mồng 1 mỗi tháng sẽ phát thưởng. Mồng 1 mỗi tháng sẽ reset.
1.jpg


 • Độ thân mật Sư Đồ: ảnh hưởng đến thuộc tính của phần thưởng 2 phe Sư Đồ nhận. Độ thân mật Sư Đồ càng cao, thưởng nhận được càng phong phú. Sư Đồ thông qua cách chơi và sự kiện trong game tích lũy.
 • Điểm Sư Đồ, độ thân mật Sư Đồ, điểm Ân Sư có thể thông qua Sư Đồ cùng nhau tham gia Thích Quán, Luyện Nhóm, Cấm Địa , cách chơi Đoàn Đội Thế Gia, Tâm Ma, và Sư Đồ-Ngày, Sư Đồ-Tuần để tích lũy nhận được.

Thưởng Bái Sư​

- Đồ đệ bái sư thành công, có thể nhận được 1 phần thưởng, giai đoạn nội công khác nhau sẽ nhận được thưởng khác nhau.

- Nội dung thưởng bao gồm: thẻ đổi các môn phái, thế lực, ẩn thế, Tu Vi Quán Chú…

3.jpg


- Thưởng trưởng thành:

 • Thực lực đồ đệ cứ trưởng thành đến giai đoạn nhất định, hai bên Sư Đồ đều nhận được 1 phần thưởng.(Chú ý: phần thưởng trưởng thành của các giai đoạn đồ đệ chỉ có thể nhận 1 lần, sau khi nhận xong, bái sư tiếp cũng không thể nhận lại, sư phụ tương ứng cũng không thể nhận thưởng.)
 • Muốn nhận thưởng trưởng thành, độ thân mật của đồ đệ và sư phụ cần đạt đến mức độ nhất định.
 • Đồ đệ đạt [Giá Khinh Tựu Thục], và độ thân mật Sư Đồ đạt 200, hai bên Sư Đồ có thể nhận được Thưởng Trưởng Thành Giai Đoạn 1.
 • Đồ đệ đạt [Thần Hồ Kỳ Kỹ], và độ thân mật Sư Đồ đạt 400, hai bên Sư Đồ có thể nhận được Thưởng Trưởng Thành Giai Đoạn 2.
 • Đồ đệ đạt [Vô Dữ Luận Tỉ], và độ thân mật Sư Đồ đạt 600, hai bên Sư Đồ có thể nhận được Thưởng Trưởng Thành Giai Đoạn 3.
 • Đồ đệ đạt [Cử Thế Vô Song], và độ thân mật Sư Đồ đạt 800, hai bên Sư Đồ có thể nhận được Thưởng Trưởng Thành Giai Đoạn 4.
 • Đồ đệ đạt [Siêu Phàm Nhập Thánh], và độ thân mật Sư Đồ đạt 800, hai bên Sư Đồ có thể nhận được Thưởng Trưởng Thành Giai Đoạn 5.
 • Thưởng hai bên Sư Đồ: Theo giai đoạn khác nhau, thưởng Tu Vi , Tu Vi Quán Chú, Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm, Chân Khí, Điểm Sư Đồ khác nhau.
4.jpg


Thưởng xuất sư​

- Tiến trình server khác nhau, thực lực xuất sư khác nhau. Thưởng xuất sư mỗi tiến trình nội công chỉ có thể nhận được 1 lần, tiến trình nội công hiện tại đã nhận được thưởng xuất sư rồi, lần sau xuất sư không nhận được thưởng nữa.

5.jpg


 • Tiến trình Nội 1, thực lực xuất sư là [Kỳ Tài Xuất Chúng], độ thân mật xuất sư thấp nhất 100 điểm.
 • Tiến trình Nội 2, thực lực xuất sư là [Ngạo Thị Quần Hùng], độ thân mật xuất sư thấp nhất 200 điểm.
 • Tiến trình Nội 3, thực lực xuất sư là [Vô Dữ Luận Tỉ], độ thân mật xuất sư thấp nhất 300 điểm.
 • Tiến trình Nội 4, thực lực xuất sư là [Cử Thế Vô Song], độ thân mật xuất sư thấp nhất 400 điểm.
 • Tiến trình Nội 5, thực lực xuất sư là [Kinh Thiên Động Địa], độ thân mật xuất sư thấp nhất 400 điểm.
 • Tiến trình Nội 6, thực lực xuất sư là [Vô Tiền Khoáng Hậu], độ thân mật xuất sư thấp nhất 400 điểm.
- Thưởng xuất sư chia 3 mốc theo độ thân mật của đồ đệ và sư phụ. Nếu là danh tuấn giang hồ, sẽ lĩnh hội thêm 1 chiêu thức.

- Người chơi có thể ở (Yến Kinh 602 8; Tô Châu 583 302; Kim Lăng 1796 0; Lạc Dương 1244 491; Thành Đô 840 689) tìm NPC xuất sư, Sư Đồ tổ đội là có thể đến xuất sư.

6.jpg


- Thưởng bao gồm: lượng lớn Tu Vi, Tu Vi Quán Chú, Chân Khí, Thẻ Đổi các giai đoạn Nội Công, Môn Phái Ẩn Thế có thể nhận được Danh Vọng Ẩn Thế…

Tiệm Đổi Điểm Sư Đồ​

 • Có thể đổi phần thưởng như Tu Vi Quán Chú toàn võ học, Chân Khí, Linh Khu Di Sách….

Bảng Ân Sư​

- Lúc 0h ngày 01 mỗi tháng sẽ phát thưởng, tiến hành phát thưởng theo bảng Ân Sư của tháng trước.

 • Hạng 1: tôn hiệu Đế Vương Chi Sư, thời trang Lạc Hồng Tử Huy, Tu Vi Quán Chú 100 vạn.
 • Hạng 2: tôn hiệu Đào Lý Thiên Hạ, thời trang Xuy Tuyết Đồng Vân, Tu Vi Quán Chú 70 vạn.
 • Hạng 3: tôn hiệu Môn Xuất Cao Đồ, thời trang Bình Hồ Bích Vụ, Tu Vi Quán Chú 50 vạn.
 
Top