Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

sư huynh đệ

  1. Nhạc Minh Kha

    Hướng dẫn Tính năng Sư Đồ trong Cửu Âm Chân Kinh

    Hệ thống sư đồ, một tính năng mới xuất hiện trong siêu phiên bản lần này của Cửu Âm Chân Kinh! Bái sư Quy tắc bái sư - Số điểm nội công của đồ đệ phải thấp hơn sư phụ 10 điểm, mới có thể bái sư. Ở tiến trình nội công khác nhau, thực lực không thể vượt quá thực lực xuất sư, nếu thực lực vượt...
Top