Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn DO THÁM - TUẦN TRA

Nai

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
7/11/23
Bài viết
36
DO THÁM + TUẦN TRA.
DO THÁM:
Đến NPC Chưởng Môn của môn phái, nhận nhiệm vụ do thám, bạn sẽ được cung cấp 20 vật phẩm Thích Thám Chưởng Môn Lệnh (sẽ được chuyển map đến map môn phái bạn chọn do thám)
1/ Sau khi đã nhận nhiệm vụ, bấm nói chuyện với NPC xin đi do thám.
2/ Sau khi đến map môn phái đã chọn, gần đó sẽ có NPC có hào quang màu đỏ, có dòng chữ “Do thám giang hồ” hoặc bật map, tìm biểu tượng như hình.
zuSXwndYybuLOjgyaQbVYyE6Iy7_M6scpxnayrbXIBlS3qdN9h7b5qT5w229N8VqhAm8vbG2ey7s7eq_GAN_17hWX6Gxz_a4S5h7R1V94iWCqEGUAZR1C89JmbMkm8pbpmcyG9G463DHCRWYiLSRV0w

3/ Chọn “Do thám …”. Sau khi chọn bạn sẽ có 3 kĩ năng đặc biệt chỉ dùng riêng cho do thám đồng thời được chuyển map vào trong môn phái đó.
g4Ii4j_OdcZ44FUfOnHkLrD6RebtIL4kJqOYHc5BblP9Uo7k7xsqjhmBjyYqPbyDzxdMj9HWuyv1466IeYutVjPOBVphQ_BXsGsQV88GiTtxV6P7VyN2kpM8PSYkqzmcqF2ThnI0iRanOG5PZl73xuA

4/ Tìm người chơi có dòng chữ “XX tình báo đệ tự” (XX là tên môn phái)
5/ Sử dụng kĩ năng.
6/ Tối đa 10 tình báo, sau khi đủ thì trở về môn phái, tìm Quản Lý Tình Báo phái mình, chọn dòng đầu tiên. Hoặc nhấn J, tìm “Thích thám tuần la” nhấn vào tên NPC kế bên.
IR9-wKGaBO6js0ULy_JHRKcw_r4k6yN3sqjGjgUL-KZiaTn-D-rk2jOR7Iubifj_ROsNcn3DQ9zanFPcTJXwNlhhTFRN-VLAQ0pWtLnrAnh3tIYOvzOA-wzRyBIlBU2vufzEwP3sqFCymZ-WSTQyE3M

*Lưu ý:
- Muốn sử dụng kĩ năng thứ ba cần phải mua Di Hình Hoán Ảnh Đan ở Tinh Anh Tuần Tra Đệ Tử (cạnh NPC Quản Lý Tình Báo)
- Nếu lấy tình báo thất bại sẽ tăng điểm sơ hở tùy theo kĩ năng bạn sử dụng. Điểm sơ hở trên 80 sẽ bị Tuần tra đệ tử của môn phái đó đánh và tỉ lệ lấy tình báo thất bại cũng cao hơn. Bị đánh chết sẽ mất tình báo.
-EjbfP1mG5rjpTMLnqEsDcVwnW4DHnOlDMhIIAh-4E2jE1JF8B-vmOVatMcY74ii1_PMar6EsVfUJODSOdv4MW9pzBHhkVyMbJbWwtEpzV8pfB59PBMcFrVFP_WVE2p8fAzWxNnGsJGXYUCJH1A7EQk
9YZ6lGf_zewaKfRUxsRooJUsExY5ruElxuCbTApF6V0k4kfRMfzNMNqlHDldF1C-mQgWnr2gN6LXukgc4uxUG3Du68pAnVSsg0CXwq24bWP1cmnSWBY8wiDEYxUFhXIY8yW60jPddeqdvcyFZKCVPLA

-Tình báo càng nhiều thưởng càng nhiều.

TUẦN TRA:
I/ Đánh người chơi.
1/ Nhấn J, tìm “Thích thám tuần la” nhấn vào tên NPC kế bên hoặc bật map tìm biểu tượng như hình.
IKIFwYEkg4y41TAENEa5ljjKR_BJ8gWzRMwXerdhjcYCdDn_ck6ZHYFbCmMgILiW22nWMigPpnJyYHfr3aOnzreorVTvLNSuFFMH1dWo_Hd2U5-LCLhYJ5UPhsBo9fWRn1N93h95_wqM4AmWHhfjn_U

2/ Nói chuyện với NPC, chọn dòng “Tuần Tra Sư Môn”. Sau đó bạn sẽ có 2 kĩ năng đặc biệt để khám xét người chơi khác đang làm nhiệm vụ do thám.
3/ Sau khi tìm được mục tiêu, dùng 1 trong 2 kĩ năng, điểm sơ hở của người chơi do thám sẽ tăng, đến 80-100 có thể đánh được người chơi do thám đó. Sau khi đánh chết sẽ lấy lại được tình báo.
4/ Mang tình báo về Quản Lý Tình Báo.
5/ Nói chuyện và nhận thưởng. Tình báo càng nhiều thưởng càng nhiều.
*Lưu ý: Không có lưu ý
II/ Đánh NPC.
1/ Nhấn J, tìm “Thích thám tuần la” nhấn vào tên NPC kế bên hoặc bật map tìm biểu tượng như hình.
IKIFwYEkg4y41TAENEa5ljjKR_BJ8gWzRMwXerdhjcYCdDn_ck6ZHYFbCmMgILiW22nWMigPpnJyYHfr3aOnzreorVTvLNSuFFMH1dWo_Hd2U5-LCLhYJ5UPhsBo9fWRn1N93h95_wqM4AmWHhfjn_U

2/ Nhận nhiệm vụ ở NPC Tuần Tra Tinh Anh kế bên.
3/ Nói chuyện với NPC, chọn dòng “Tuần Tra Sư Môn”. Sau đó bạn sẽ có 2 kĩ năng đặc biệt để khám xét người chơi khác đang làm nhiệm vụ do thám.
4/ Bấm bảng nhiệm vụ hoặc phím tắt L, tìm theo tọa độ và đánh người thần bí
5/ Trở về trả nhiệm vụ với NPC Tuần Tra Tinh Anh trước sau đó mới nói chuyện NPC quản lý tình báo.
* Lưu ý:
- Phải là Danh Tuấn Giang Hồ.
 
Top