Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

#dotham

  1. N

    Hướng dẫn FARM ĐỘT PHÁ NỘI CÔNG.

    FARM ĐỘT PHÁ NỘI CÔNG. Hôm nay mình lại lên bài hướng dẫn các anh em mới chơi đây <3. Muốn luyện nội công của môn phái khác, quyển nội công bạn đổi bằng lệnh bài của phái đó chỉ có thể luyện lên 30 tầng, nếu muốn luyện tối đa luôn là 36 tầng bạn phải farm tàn quyển đột phá nội công. Có 5 cách...
  2. N

    Hướng dẫn DO THÁM - TUẦN TRA

    DO THÁM + TUẦN TRA. DO THÁM: Đến NPC Chưởng Môn của môn phái, nhận nhiệm vụ do thám, bạn sẽ được cung cấp 20 vật phẩm Thích Thám Chưởng Môn Lệnh (sẽ được chuyển map đến map môn phái bạn chọn do thám) 1/ Sau khi đã nhận nhiệm vụ, bấm nói chuyện với NPC xin đi do thám. 2/ Sau khi đến map môn phái...
Top