Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Thanh Hải Đảo

Cố Nhân

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
47
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA NPC THANH HẢI
Nguồn: FB Lam Ninh

BỒNG LAI ĐẢO
Phương Khanh (Q: Họa tượng) (-249 -463)
TL: 1 – 2 - 1
P/s: Câu hỏi cố định nên mình đánh số nhé
W-0iYfgfWTJCqpAzP2lFlhwUJlrCSIUQv_ZwZ59KGAEK3GuVd8Dg6AUiOVICmIkeBbJkOZsvc9o0Cnux6Fe4dQ-gQQTwSVdQ7QksW2b_Qit2RALswIuSjDRUpp5xF8_5M_anbV8K9ERnbh5qPVNeWhIryeQPNym1

Triệu Văn Đình (Q: Văn sĩ) (-171 -451)
TL: 2 – 1 - 1
qZZLFsq9h-NGIi4BK4wCIEt0wPrE8kN_2US7oKn8KnRruiGNL5wCwd5Nf1f5qxwnF2NqmRo5pFRi9tpyHRF9Df3uJmwrIiltIfXh-f9cPOlhlTVDliYvqHAibCftnTWoVQrOnoeUnT9vbL3ytVe2uSmD2-S8nxK9

Đường Văn (Q: Đan thanh thánh thủ) (429 -621)
TL: 1 – 2 - 2
84RSUAnWDhM0UGo69O1gGzoTEGgCMPukqI9lgFlIRD_pdOHFqniBuQavB7gWVYpDIAxMk4flfLyeIPTU4Ydr2El7bJxJ6BZ-Y_CLqp-VRbFN70RsTudNd7B4RXDAgEucPA5YvxnHBuVGucqQiOYWXF9cYQlUvCDa

Âu Tiểu Man (Q: Họa hồn) (167 514)
TL: 2 – 2 – 1
vQVMtNuXLixVcJIxqjzPaKDwN8osWH1jLjA4cI_2PsR7dyjVZkDCH0g4ZrrdBPXkAmEWiyBgFnt2WUBHg5NNiC0mXjnXXRntdvhfDlKl818XUbJ5iW8pG71JUI4UYcI3Jv6WzwZh1m9N-Ws0hGJ2lAph8lyariPM

Cố Hiểu (Q: Vịnh tự chi tài) (-217 -446)
1/ Tòng kim biệt khước phù dung chủ
2/ Hà tự mỹ nhân tràng đoạn xử
3/ Đương thời tối thị vô tình vật
4/ Tinh tri thử biệt nan lưu trụ
5/ Niên niên xuân cỏ sắc
6/ Nhất lũ tiêu thanh hà xử lộng
7/ Đô tương vạn lũy thanh sơn hận
8/ Ngọc nhân tả ý hàn không na, (CTL)
9/ Trâm hoa sơ dục bãi
10/ Cảm biệt khước liên song tấn ảnh
P/s: Câu hỏi không cố định, phải trả lời đúng hết 5 câu mới hoàn thành nhiệm vụ
mibvP9QWiQYjpYW46Ycg4-yAap9vCPKkcgZmsIyAjOuzfgIFx3JViVdPC9fLnz0EHR5G7PVHuY3lMuC-W34qm1o6MHWGditqcr2IE7l3owxYkp8Zx-R3T1Q9lm-vMo4TSAwXNwI3prBBTuhmTrU6hQQDb2wkw1_O

Băng Thanh Dương - Trí giả lão nhân (Q: Tài tử giai nhân) (-205 -344)
P/s: Câu hỏi không cố định, và câu trả lời giống bên phần Cố Hiếu
X8X_MeUapQFjO4bYdBajV4xYY4MR6JLK3tpcwQ9PJJlAKh0ksjEwsavtz3K_SKRTxZydEn3hO6fRb-zDgJVGZPZFdvTGtxLVLnRfdcXoSrQGu-Oq6NBJ7zh2EE5poEVcOEMPaXIERE_gDxFHSy-fO6NmSCrvH10D

Quý Sâm (Q: Văn võ song toàn) (-236 -529)
odtUyLq1c3MilNtZ0OZIFpR3__2x7_33tQlyFfOsMVO72CFo5Wcb502zpoNeXIpxa6s0aKIaBaKAkv8xiMP8oKnahxlJmKuBqwAZK5BN6m_umZOQuIfhiLil8yPfRuiAEUmF357E9u_JdTzkuaG6aGTEpPLqmBjD

  • Tiếu Ngạo Giang Hồ
Trong “Tiếu ngạo giang hồ”, Lệnh Hồ Xung và quần hào bị giam ở Thiếu Lâm Tự, sau đó làm sao xuống núi?
- Theo mật đạo xuống núi
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, hai vị sư thái Định Dật, Định Nhàn Hằng Sơn phái bị ai sát hại?
- Nhạc Bất Quần
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, LHX cùng quần hào lên TLT cứu NDD, TLT có đối sách gì?
- Kiện Bích Thanh Dã
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, tính tình vị sư thái nào ở Hằng Sơn Phái - Ngũ Nhạc Kiếm Phái nóng nảy nhất?
- Định Dật
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, trên đỉnh Tư Quá Nhai Hoa Sơn, LHX dùng kiếm pháp gì đối phó với chiêu thức 19 Ngọc Nữ Kiếm của Nhạc Linh San?
- Tùng Phong Kiếm Pháp Thanh Thành
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, pháp hiệu ông cố Lâm Viễn Đồ của Lâm Bình Chi khi xuất gia là gì?
- Độ Nguyên
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, người nào dưới đây không tham gia vây đánh Đông Phương Bất Bại?
– Nhậm Doanh Doanh
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, thê tử của Bất Giới Đại Sư đưa ra lời bình gì vs hắn?
– Thiên hạ đệ nhất bạc tình bạc nghĩa, vô cùng háo sắc
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, LHX tự xưng đứng đánh, nổi danh trong giang hồ thiên hạ, xếp hạng thứ mấy?
– 89
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”quan quân LHX cải trang tên gì?
– Ngô Thiên Đức
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, “Hồi Phong Lạc Nhạn Kiếm Pháp” Hành Sơn Phái gồm mấy chiêu?
– 36
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Thuần Âm Công Phu mà Giang Nam Mai Trang Nhị Trang Chủ Hắc Bạch Tử luyện là gì?
– Huyền Thiên Chỉ
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Điền Bá Quang bị ai ép lên Hoa Sơn mời LHX?
– Bất Giới
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, sư nương LHX tự sáng lập ra chiêu thức kiếm pháp gì?
– Vô song vô đối, Ninh Thị nhất kiếm
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, LBC bị NDD nhốt ở đâu?
– Dưới Mai Trang
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, LHX lớn hơn NLS mấy tuổi?
– Vịt
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, sau Hội Ngũ Bá Phong, có hơn 10 vị bằng hữu giang hồ bị NDD đày đi đâu?
– Bàn Long Đảo
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Tiên Hạc Thủ Tung Sơn Phái tên là gì?
– Lục Bách
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, thê tử Bất Giới Đại Sư là ai?
– Ni cô
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, khi ở Mai Trang LHX dùng bí danh gì?
– Phong Nhị Trung
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, NNH bị ĐPBB giam giữ mấy năm?
– 12 năm
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, quân quan LHX cải trang giữ chức gì?
– Tham tướng
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Tịch Tà Kiếm Pháp tổng có mấy chiêu?
– 72
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, tại sao LHX không nghe lời NNH gia nhập Ma Giáo?
– Bản tính thích tự do, ko muốn môn phái bó buộc
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, kẻ nào phục kích Hằng Sơn Phái ở Tiên Hà Lĩnh, Niệm Bát Phổ?
– Phái Tung Sơn
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, LCP Hành Sơn Phái khi cắt đứt mọi ân oán đã mua chức quan gì ở triều đình?
– Tham tướng (S)/ Tướng quân (S)/ Chuẩn tướng
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ” -, nơi ở NBQ ở đâu?
– Hữu Sở Bất Vi Niên
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, sư phụ Dư Thương Hải là ai?
– Trường Thanh Tử
Trong “Tiếu Ngạo giang Hồ”, kiếm Mạc Đại Tiên Sinh giấu ở đâu?
– Trong tiếng đàn nhị
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, trong đệ tử Hoa Sơn Phái có một người thích chơi vs khỉ là ai?
– Lục Đại Hữu
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Trưởng Lão Ma Giáo Khúc Dương thích nhạc củ gì?
- Đàn tranh (2)
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, đệ tử Thanh Thành đêm khuya luyện kiếm gì?
- Sao Thủy
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, ĐBQ dựa vào bản lĩnh gì cứu Hằng Sơn Đệ Tử bị NBQ giam giữ?
– Nhạy cảm mùi phấn son (cho)/ Trực giác của nữ nhân/ Thính giác nhạy cảm
2. Thiên Long Bát Bộ
Trong “Thiên Long Bát Bộ” khi Đoàn Dự đóng giả Mộ Dung Phục giải cứu Cái Bang, nhìn thấy trên tường viết mấy chữ gì?
- 1931
Trong “Thiên Long Bát Bộ” Hư Trúc đã phá giải ván cờ Linh Lung, từ đó nhận được công lực cao thâm, công lực chàng lấy từ ai?
- Tiêu Dao Tử
Trong “Thiên Long Bát Bộ” TSĐL khống chế Động Chủ Tam Thập Lục Động, Đảo Chủ Thất Nhập Nhị Đảo nghe hắn sai khiến, thủ pháp khiến người nghe danh khiếp sợ là gì?
- Bùa Sinh Tử
Trong “Thiên Long Bát Bộ” mục đích Tô Tinh Hà bày ván cờ Linh Lung là gì?
- Trừ khử Đinh Xuân Thu
Trong “Thiên Long Bát Bộ” võ công nào bên dưới không phải Đoàn Dự đã học?
– Thân
Trong “Thiên Long Bát Bộ” quan hệ TSĐL và LTT là gì?
– Sư tỷ muội
Trong “Thiên Long Bát Bộ” khi Đoàn Dự học Lục Mạch Thần Kiếm là lúc Thiên Long Tự đối diện vs kẻ địch hùng mạnh, kẻ địch đó là ai?
– Khưu Ma Trí
Trong “Thiên Long Bát Bộ” trên cây lớn ở cửa vào Vạn Kiếp Cốc khắc mấy chữ lớn gì?
– Người họ Đoàn vào Cốc này diệt không tha
Trong “Thiên Long Bát Bộ” ông tổ Tinh Túc Phái là ai?
– Đinh Xuân Thu
Trong “Thiên Long Bát Bộ” Đoàn Dự bị Thiểm Điện Điêu cắn trúng, khi trúng độc ngã trên đất không thể di chuyển, loại độc vật nào dưới đây không bò vào miệng chàng?
– Thanh Xà kịch độc
Trong “Thiên Long Bát Bộ” cô nương nào không phải con gái Đoàn Chính Thuần?
– A Bích
3. Lộc Đỉnh Ký
Trong “Lộc Đỉnh Ký”, người được phong làm Bình Tây Vương là ai?
- Ngô Tam Quế
Trong “Lộc Đỉnh Ký” thân phận thật của Tiều Huyền Tử xưng huynh đạo đệ với Vi Tiểu Bảo là gì?
- Hoàng Đế Khang Hy
Trong “Lộc Đỉnh Ký”, Tô Thuyên một trong các thê tử Vi Tiểu Bảo là phu nhân giáo chủ giáo nào?
– Thần Long Giáo
Trong “Lộc Đỉnh Ký” nơi sinh của Vi Tiểu Bảo ở đâu?
– Thanh lâu
Trong “Lộc Đỉnh Ký” thân phận thực của Hoàng Thái Hậu giả mạo là giáo đồ Thần Long Giáo, phụng mệnh vào cung tìm 42 chương kinh, tên thật của bà là gì?
– Mao Đông Chu
Trong “Lộc Đỉnh Ký” một trong những ân sư của Vi Tiểu Bảo. từng dùng nội lực giúp Tiểu Bảo trừ khử kịch độc của Hải Công Công, lại giúp Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, tên ngài là gì?
– Trần Cận Nam
Trong “Lộc Đỉnh Ký” cái nào dưới đây không phải là tên của Vi Tiểu Bảo?
– Ngự Tiền Đới Đao Tứ Vệ thủ lĩnh
Trong “Lộc Đỉnh Ký” Hải Đại Phú Hải Công Công bảo Vi Tiểu Bảo đến Thư Phòng tìm quyển sách gì?
– 42 chương kinh
Trong “Lộc Đỉnh Ký” cô nương nào dưới đây không phải là vợ Vi Tiểu Bảo?
– Trần Viên Viên
Trong “Lộc Đỉnh Ký” đại tướng quân thân chinh bách chiến, hiệu xưng Mãn Châu Đệ Nhất Dũng Sĩ, và là một trong Tứ Đại Phụ Thần là ai?
– Ngao Bái
Trong “Lộc Đỉnh Ký” Thuận Trị đau lòng ái phi qua đời, xuất giá làm hòa thượng ở Ngũ Đài Sơn, tự viện ngài ở ở đâu?
– Thanh Lương Tự
4. Anh Hùng Xạ Điêu
Trong “Anh Hùng Xạ Điêu” Nam Đế trong “Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông” là ai?
- Nhất Đăng Đại Sư
Trong “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện” bí kíp võ công Hắc Phong Song Sát lấy trộm từ Hoàng Dược Sư là gì?
- Chợ
Trong “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện”, Đông Tà trong “Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông” là ai?
– Hoàng Dược Sư
Trong “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện” Âu Dương Phong “Tây Độc” là người nào của Âu Dương Khắc?
– Phụ thân
Trong “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện” Trung Thần Thông trong “Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông” là ai?
– Vương Trùng Dương
Trong “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện” Tây Độc trong “Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông” là ai?
– Âu Dương Phong
Trong “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện” Bắc Cái trong “Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông” là ai?
– Hồng Thất Công
5. Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” khi A Ly nghe Võ Thanh Anh bảo Vô Kỵ đã rơi xuống núi tử vong, nàng đau đớn tột cùng. Khi vẫn chưa biết việc này, Trương Vô Kỵ đã ở cạnh nàng, chỉ có điều chàng dùng bí danh đó là gì?
- Tằng A Ngưu
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” Huyền Minh Nhị Lão, một người là “Lộc Trượng Khách”, một người là “Hạt Bút Ông”, võ công họ luyện thành uy danh không ai sánh kịp là gì?
– Huyền Minh Thần Chưởng
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” tên thật của tăng nhân Thiếu Lâm Viên Chân là gì?
– Thành Côn
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” Tứ Đại Hộ Pháp Minh Giáo “Tứ Bạch Kim Thanh”, trong đó Kim chỉ Tạ Tốn, biệt hiệu hắn là gì?
– Kim Mao Sư Vương
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” con gái của Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu Minh Giáo và nữ hiệp Kỷ Hiểu Phù Nga Mi Phái tên gì?
– Dương Bất Hối
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” võ công trừ độc tu hành Trương Vô Kỵ học ở Hồ Điệp Cốc là gì?
– Cửu Dương Thần Công
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” thê tử Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu cũng là sư muội đồng môn, cũng là oan gia cả đời hắn, tên nàng là gì?
– Vương Nan Cô
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” Tứ Đại Hộ Pháp Minh Giáo “Tứ Bạch Kim Thanh”, trong đó Tử chi Đại Khởi Ti, biệt hiệu hắn là gì?
– Tử Sam Long Vương
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” nguyên nhân khiến Tống Thanh Thư con trai duy nhất của đệ tử Tống Viễn Kiều Võ Đang Phái lầm đường lạc lối là gì?
– Chu Chỉ Nhược
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” hai vũ khí sắc bén thiên hạ vô địch Ỷ Thiên Kiếm vs Đồ Long Đao va chạm đứt gãy, lộ rõ bí mật bên trong: Trong Đồ Long Đao giấu “Võ Mục Di Thư”, bí mật giấu trong Ỷ Thiên Kiếm là gì?
– “Cửu Âm Chân Kinh”
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” hai thanh lợi khí thiên hạ vô địch Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao va chạm đứt gãy, lộ rõ bí mật bên trong: trong Ỷ Thiên Kiếm giấu “Cửu Âm Chân Kinh”, bí mật giấu trong Đồ Long Đao là gì?
– “Võ Mục Di Thư”
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” TVK ở mật đạo Quang Minh Đỉnh, võ công chàng học theo ý Tiểu Chiêu là gì?
– “Càn Khôn Đại Na Di Tâm Pháp”
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” Tứ Đại Hộ Pháp Minh Giáo “Tứ Bạch Kim Thanh”, trong đó tử Bạch chỉ Ân Thiên Chính, biệt hiệu hắn là gì?
– Bạch Mi Ưng Vương
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” thuở nhỏ khi TVK theo phụ mẫu về Trung Nguyên tận mắt chứng kiến cha mẹ mất đi, đồng thời bản thân chàng cũng bị đánh trọng thương, người đánh TVK là ai?
– Huyền Minh Nhị Lão
Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” thân phận Chu Nguyên Chương là gì?
– Đàn chủ phân đàn Phụng Dương Minh Giáo
6. Tuyết Sơn Phi Hồ
Trong “Tuyết Sơn Phi Hồ” người có biệt hiệu Tuyết Sơn Phi Hồ là ai?
– Hồ Phỉ
Trong “Tuyết Sơn Phi Hồ” Hồ Nhất Đao giúp Miêu Nhân Phụng yên tâm tỉ võ, trong đêm đi về mấy trăm dặm dùng kiếm pháp Miêu Gia học được một ngày tiêu diệt kẻ thù Miêu Gia. Tên kẻ thù này là gì?
– Thương Kiếm Minh
Đoạn cuối trong “Tuyết Sơn Phi Hồ”, MNP tỉ võ cùng HP, MNP chỉ mới xuất chiêu liền bị HP dùng đao chặn lại. Một đao HP đánh bại kẻ địch, từ đây e ko còn mặt mũi đối diện MNL nữa, nếu ko chém nữa, vung Kiếm Bạch Hạc nhẹ nhàng, kẻ mất mạng chính là hắn. Vậy đao cuối đó chém tiếp ko?
– Kim Dung đại hiệp ko nói
7. Những câu hỏi khác
Vế sau của “Tam xích thiên lam đoạn” là gì? - Lục vị địa hoàng hàn
Vế sau của “Bản đẳng yếu tọa thập niên lãnh” là gì? - Văn chương bất tả cú nhất không
Vế sau của “Sư nương đăng lâu vọng nam bắc” là gì? – Đệ tử hành lộ cật đông tây
Vế sau của “Tinh thần đáo xử văn chương tại” là gì? – Học vấn thâm thời ý khi binh
Vế sau của “San phồn tựu giản tam thu thụ” là gì? – Lĩnh ý tiêu tân nhị nguyệt hoa
Vế sau của “Thanh phong minh nguyệt bản vô giới” là gì? – Cận thủy diêu sơn giai hữu tình
Vế sau của “Kỵ phụ tác mã” là gì? – Cái mâm
Vế sau của “Trừng giang tĩnh như luyện” là gì? – Trường tiếu khí nhược lan
Vế sau của “Thiên khí sạ tình hoa mãn thụ” là gì? – Nhân gia cửu trụ yến song phi
Vế sau của “Thu phong cổ đạo đề thi sấu” là gì? – Lạc nhật bình nguyên túng mã hào
Vế sau của “Kim thạch trường bất hủ” là gì? – Đan thanh bản vô song
Vế sau của “Thanh phong hữu ý nan lưu ngã” là gì? – Minh nguyệt vô tâm tứ chiếu nhân
* P/s: Câu hỏi ko cố định, trình tự khiêu chiến là Quy Sâm -> Cung Tiến -> Gia Cát Cang (Gia Cát Cương). Bạn phải đúng 6/10 câu mới được nhận thẻ khiêu chiến Cung Tiến và tiếp tục theo trình tự đã nêu trên.
Cung Tiến (Q: Văn võ song toàn) (-212 -528)
CqR9B1_C_CgDR4Uo46-aPxmx1B0cF3srzXd3pMC_XRhyPvlSeopWwFpp8rk_iBr2PabR98hUk6ZM-BaKBfJ1Vf1ttoLNWoItUaPlDqT3YcPukh3VE5e41B9xW71jnKVtkjiEaFrxYqghs2NUIbQhrJQxsP2EFuin

1. Tiếu Ngạo Giang Hồ
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, LHX ở Dược Vương Miếu dùng chiêu nào đánh bại 10 cao thủ?
- Gốc
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Sát Nhân Danh Y là ai?
- Bình Nhất Chỉ
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Giang Nam Mai Trang Đại Trang Chủ thích gì?
- Cá vàng
Trong “TNGH”, ở trên Hoa Sơn Tư Quá Nhai, khi LHX đang bệnh, NLS đến thăm huynh ấy bao nhiêu lần?
- 3 lần (chọn)/ Đinh (S)/ 2 lần
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, rượu nho mà Đan Thanh Sinh ủ vì sao không có vị chua?
- Bởi vì lần nấu ủ cuối cùng là sau khi mang về
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, sao Nghi Lâm muốn biến thành Tửu Hồ Lô?
- Muốn ở bên LHX
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, sư phụ Nghi Lâm là ai?
- Định Dật
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Khúc Dương có quan hệ gì với Khúc Phi Yên?
– Gia gia
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, người đóng vai cha con quán rượu cùng Nhạc Linh San là ai?
– Tô Đức Nặc
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, ban đầu Lệnh Hồ Xung gọi Nhậm Doanh Doanh là gì?
- Tổ mẫu
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, phụ thân của Lâm Bình Chi là gì?
– Lâm Chấn Nam
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, chiêu thức LHX chân đá Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng là gì?
– 1715
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, ở Mai Trang, LHX và Đan Thanh Sinh uống rượu gì?
– Họa
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, trong XLKP có 1 chiêu 2 mũi kiếm chạm nhau phát ra tia lửa, chiêu đó tên gì?
- Chữ E
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, chưởng môn phái Thanh Thành là ai?
- Dư Thương Hải
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, tên thật của Tái Bắc Minh Đà là gì?
– Mộc Cao Phong
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, NLS và LBC đã khắc 8 chữ gì trên người tuyết?
– Biển cạn đá mòn, tình ta ko đổi
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, chưởng môn Hành Sơn Phái là ai?
– Mạc Đại tiên sinh
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Lam Phụng Hoàng đưa rượu gì cho LHX uống?
– Rượu Ngũ Bảo Hoa Mật
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, tằng tổ phụ của LBC tên gì?
– Lâm Viễn Đồ
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, LHX nhận chức chưởng môn Hằng Sơn vào ngày nào?
– 16 tháng 2
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, trong TLT, NNH và nhân sĩ chính phái đã đánh cược phân thắng bại trong 3 trận, trận đầu tiên là ai đấu vs ai?
– NNH đối phó PC
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Ma Giáo muốn diệt sạch phái Hằng Sơn, phái Hằng Sơn có đối sách gì?
– Ko làm gì cả
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, vì sao NDD bị nhốt ở TLT? – Nguyện bị giam để cứu LHX
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, dưới đây ai là người đã phá giải Hoa Sơn Kiếm Pháp?
– LHX, NNH
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Đan Thanh Sinh là thứ mấy trong Giang Nam Tứ Hữu?
– Lão Đại/ Lão Tam (S)/ Thần Tiên Hoàng Đế
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, ĐBQ đến Tư Quá Nhai thăm LHX, mang theo rượu lấy từ đâu?
– Trích Tiên Lâu Trường An (1)
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, một trong Đào Cốc Lục Tiên bị Nhạc Phu Nhân đâm bị thương là ai?
– Đào Thực Tiên
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, chiêu thức một kiếm chặt đứt ly trà Mạc Đại Tiên Sinh ở quán trà Hành Sơn Thành là gì?
– Nhất Kiến Lạc Cửu Nhạn
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, giáo chủ Ma Giáo luyện “Quỳ Hoa Bảo Điển” là ai?
– Nhiệt kế
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, kiếm pháp gia truyền LBC là kiếm pháp gì?
– Tan
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, ai là người truy sát Khúc Dương, Lưu Chính Phong và giết Khúc Phi Yên?
– Nhậm Ngã Hành
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, biệt hiệu của ai là “Lạc Dương Kim Đao”?
– Vương Nguyên Bá
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Lưu Chính Phong gác bỏ ân oán lúc nào?
– Hửng
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, ở quán trà thành Hành Sơn Mạc Đại tiên sinh đã dùng 1 kiếm chém vỡ bn ly trà?
– Răng trên
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, vì sao Ma Giáo Thập Trưởng Lão chết ở Tư Quá Nhai?
– Trúng kế của Ngũ Nhạc Kiếm Phái
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Hướng Vấn Thiên tạo ra một loại võ công giống với “Hấp Tinh Đại Pháp” có tên là gì?
– Hấp Công Nhập Địa Tiểu Pháp
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, HVT dùng bí danh gì ở Mai Trang?
– Đổng Hóa Kim
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, phụ thân NDD là ai?
– Nhậm Ngã Hành
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Hữu Sứ Nhật Nguyệt Thần Giáo là ai?
– Hướng Vấn Thiên
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, trước khi ĐBQ lên Hoa Sơn tìm LHX đã gây ra án mạng ở đâu, khiến phu phụ Nhạc Thị xuống núi?
– Diên An/ Chân núi Hoa Sơn (S)/ Thân
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, Đông Phương Bất Bại vì sao muốn dệt vải?
– Sở thích/ Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển (S)/ May y phục
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”. tiêu cục Lâm Bình Gia tên gì?
– Tiêu Cục Phúc Uy
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, “Sát Nhân Danh Y” Bình Nhất Chỉ chết thế nào?
– Tự sát
Trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, trong “Diệm Bích”, LBC dựa theo chiêu nào mà NLS dạy đả thương Lục Đại Hữu?
– Hải đăng Vũng Tàu
2. Thần Điêu Hiệp Lữ
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, Võ Tam Thông là vị nào trong Tứ Đại Đệ Tự thủ Nhất Đăng Đại Sư?
- Canh
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, Tiêu Tương Tử dùng vũ khí gì?
– Khốc Tang Bổng/ Quỷ Đầu Đại Đao (S)/ Cây gậy
Trong “Thần Điêu Đại Hiệp”, KLPV lừa CBT trộm cờ, trong động giấu độc vật là gì?
– Thái Tuyết Thù
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, Dương Quá biết chuyện liên quan phụ thân ở đâu?
– Thiết Thương Miếu
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, DQ tặng QT mấy chiếc kim châm?
– La-ha-ba-na
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, khi Hoắc Đô đến Tương Dương Thành đưa thư, bị HD hất trà nóng, và lừa hắn đó là chất độc, tên chất độc này là gì?
– Tử Ngọ Kiến Cốt Trà
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, Tây Sơn Nhất Quật Quỷ và Thần Điêu Hiệp hẹn quyết đấu ở đâu?
– Đảo Mã Bình
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, Hốt Tất Liệt là đứa con thứ mấy của Đà Lôi?
– Vàng
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, biệt hiệu “Tiểu Đông Tà” là ai?
– Quách Tương
Trong “Thần Điêu Hiệp Lữ”, TLN và DQ hẹn mấy năm sau gặp lại?
- 16
3. Câu hỏi khác
Hàn Dũ, tự Thoái Chi, người Hà Dương Hà Nam, người đời gọi là Hàn Xương Lê, ông tự xưng là gì? - Quận Vọng Xương Lê
Liễu Tông Nguyên, tự Tử Hậu, người Hà Đông Giải, người đời đều gọi ông là gì? – Liễu Hà Đông
Hạ Tri Chương, tự Lý Chân, người Vĩnh Châu Việt Châu, cùng Lý Bạch, Trương Húc… xưng là “Ám Trung Bát Tiên” ở Trường An, hiệu ông là gì” – Tứ Minh Cuồng Khách
Nhà thơ nào dưới đây nổi tiếng nhất với thể loại trào phúng, ngôn từ đời thường dễ hiểu, được xưng là “Lão Âu Năng Giải”? - Bạch Cư Dị
Nhà thơ nào nổi tiếng ngang hàng Lý Thương Ẩn, cùng xưng là “Tiểu Lý Đỗ”? – Đỗ Mục
Nhà thơ nào cùng vs Dương Quỳnh, Lư Chiếu Lân, Lạc Tân Vương là Tứ Kiệt thời Đường? – Vương Bột
Mọi người đều biết Đỗ Phủ, vậy tự của ông ấy là gì? – Tử Mỹ
Mọi người đều biết Hàn Dũ, vậy tự của ông ấy là gì? – Thoái Chi
Mọi người đều biết Lý Bạch, vậy tự của ông ấy là gì? – Thái Bạch
Thơ ông nhiều bài viết về đề tài sơn thủy điền viên, là thi nhân về đề tài này thời Thịnh Đường, có tên giống Vương Duy, hợp lại gọi là “Vương Mãnh”. Ông là ai? – Mạnh Hạo Nhiên
Thơ ông hoa mỹ trau chuốt, một số ít tác phẩm phản ánh chính trị, nổi tiếng ngang hàng Lý Thương Ẩn, hợp gọi là “Ôn Lý”. Ông cũng viết từ, là Thủy Tổ “Hoa Gian Phái”, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của từ sau Ngũ Đại. Ông là ai? – Ôn Đình Quân
Thơ ông nổi tiếng viết về cuộc sống biên cương, cùng tên Cao Thích, gọi là “Cao Sầm”. Ông là ai? – Sầm Tham
Trong thơ ông thường tự xưng là Thiếu Lăng Dã Lão, lại từng là Ngoại Lang Công Bộ, vậy nên mn gọi ông là Đỗ Thiếu Lăng, Đỗ Công Bộ. Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng, cho thấy lịch sử nhà Đường từ thời thịnh thế đến suy vong, vì vậy ông được tôn là “Thi Sử”. Ông là ai? – Đỗ Phủ
Ai là người được Tô Đông Pha tôn là “Thi trung hữu họa, họa trung hữu thi”? – Vương Duy
Ông sinh ra vào thời nhà Đường, ở Toái Diệp Thành Đại Đô Hộ Phủ An Tây, tài năng xuất chúng, được gọi là Tiên Thơ. Ông là nhân vật tiêu biểu cho chủ nghĩa thơ ca lãng mạng thời Thịnh Đường, về già lấy hiệu là Thanh Liên Cư Sĩ. Ông là ai? – Lý Bạch
Ông giỏi chữ Thảo, thích uống rượu, người đời gọi là Trương Điên, chữ Thảo thời đó của ông cùng với thơ Lý Bạch và kiếm Bùi Văn được tôn là “Tam Tuyệt”, ông cũng biết làm thơ, thường là thể thất tuyệt. Ông là ai? – Trương Húc
Ông là lãnh tụ phong trào thơ cổ văn thời Đường, cùng Liễu Tông Nguyên hợp xưng là Hàn Liễu. Thơ ông hào hứng mạnh mẽ kỳ lạ. Ông là ai? – Hàn Dũ
Ông là học trò của Hàn Dũ, thơ ông phản ánh mâu thuẫn xã hội và nổi khổ dân thường, được Bạch Cư Dị xem trọng, nổi tiếng ngang hàng Vương Kiến, hợp xưng là “Trương Vương”. Ông là ai? – Trương Tịch
Ông là nhân sĩ những năm đầu Tông Cảnh Long đời Đường, là Trung Thư Thị Lang thời Huyền Tông, Đông Trung Thu Môn Hạ Bình Chương Sự, Trung Thư Lệnh, ông là hiền tướng nổi tiếng thời Đường, chữ tự là Thọ, người Triều Châu. Ông là ai? – Trương Cửu Linh
“Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú, khinh chu dĩ quá vạn trùng san” là câu thơ của nhà thơ nào? – Lý Bạch
“Xung thiên hương trận tú Trường An, mãn thành tận đới hoàng kim giáp” là câu thơ của ai? – Hoàng Sào
“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.” là câu thơ trong tác phẩm nào? – “Tĩnh Dạ Tư”
“Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải.” là câu thơ trong bài nào và của ai? – “Lộ Hành Nan” của Lý Bạch
“Xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la vi.” là câu thơ trong bài thơ nào của Lý Bạch? – “Xuân tư”
Bài thơ nào dưới đây không phải của Lý Bạch? – Tỳ Bà Hành
Bài thơ nào dưới đây là của Bạch Cư Dị? – “Đằng Vương Các Tự”
Bài thơ nào dưới đây là của Đỗ Phủ? – “Tảo Phát Bạch Đế Thành”
Câu thơ nào dưới đây nằm trong bài thơ “Thục Đạo Nan” của Lý Bạch? – Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai
Câu thơ nào dưới đây nằm trong bài thơ “Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng” của Lý Bạch? – Người yêu
Câu thơ nào dưới đây nằm trong bài thơ “Nguyệt Hạ Độc Chước” của Lý Bạch? – Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân
Câu thơ nào dưới đây nằm trong bài thơ với câu “Tại thiên nguyệt tác tỉ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lí chi” ? – Cẩm sắt/ Thiên trường địa cữu hữu thời tận, thử hận mien miên vô tuyệt kỷ/ Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Gia Cát Cang (Gia Cát Cương) (Q: Văn võ song toàn) (-212 -528)
8wmuH2QVsY-PF2kVYsM7oPzBdfOO8RPXUs9hHuyX7ZJe_uJZ-nWVNblnnuuVaaR2w70ZhPd-uHrNO9ssf-LdIYVzjNa2PzPH9c9WepQaZ3yCILZxrHaWaCrSG0Q2nv-vNdSUSZupX3Q-YUhu-ji9CAQo56EDBafe

Văn đạo mai hoa sách hiểu phong, tuyết đôi biến mãn tứ sơn trung. Hà phương khả hóa thân thiên ức, nhất thụ mai hoa Chơi phóng ông.
Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, Xuân giang thủy noãn áp tiên tri. Lâu khao mãn địa lô nha đoản, chính thị hà đồn dục thượng thời.
Mao diêm trường tảo tĩnh vô đài, Hoa mộc thành huề thủ tự lài. Nhất thủy hộ điền tương lục nhiễu, lưỡng sơn bài that tống thanh lai.
Du bích hương xa bất tái phùng, hạp vân vô tích nhậm tây đông. Lê hoa viện lạc dong dong nguyệt, liễu nhứ tri đường đạm đạm phong
Tuyên thất cầu hiền phỏng trục thần, cổ sinh tài điều canh vô luân. Khả liên dạ bán hư tiền tịch, Bất vấn thương sinh vấn quỷ thần.
Khương quản du du sương mãn địa. Nhân bất mị. Tướng quân bạch phát chinh phu lệ.
Bách chuyển thiên thanh tùy ý di, sơn hoa hồng tử thụ cao đê. Thủy tri tỏa hướng Kim Lung thinh, bất cập lâm gian tự tại đề
Độc tọa u hoàng lý, đàn cầm phục trường khiếu. Thâm lâm nhân bất tri, Minh nguyệt lai tương chiếu
Đông lâm kiệt thạch, Dĩ quan thương hải. Thủy hà đạm đạm, sơn đảo tùng trĩ
Mĩ nhân quyển châu liêm, thâm tọa xúc nga mi. Đãn kiến lệ ngấn thấp, bất tri tâm hận thùy
Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết. Vị ngữ xuân dung tiên thảm yết. Nhân sinh tự thị hữu tình si, Thử hận bất quan phong dữ nguyệt
Giao nguyên hiểu lục sơ kinh vũ, hạng mạch xuân âm sạ cấm yên. Phó sứ quan nhàn mạc trù trướng, Tửu tiễn do hữu soạn bi tiễn
Hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng. Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung
Chu tước kiều biên dã thảo hoa, Ô y hạng khấu tịch dương tà. Cựu thời Vương tạ đường tiền Nguyễn Văn Long, phi nhập tầm thường bách tính gia
Chử đậu nhiên đậu ki, đậu tại phủ trung khấp. Bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp
Canh giả vong kỳ lê, sừ gia vong kỳ sử. Lai quy tương nộ oán, đãn tọa quan La phu
Sơn tự cố nhân kham đối ẩm, Hoa như di hận bất trọng khai. Tuyết li phong tạ niên niên sự, cô phụ phong quang thủ thứ hồi
Công danh phú quý lưỡng oa giác, Hiểm trở gian nan nhất tửu bôi. Bách thế quan lai thân thị ảo, vạn phu tranh xứ thủ tiên hồi
Thượng tưởng cựu tình liên tỷ bộc, dã tằng nhân mộng tống tiền tài. Thành tri thử hận nhân nhân hữu, bần tiện phu thê bách sự ai
Đậu đỏ sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi? Nguyện quân đa thái thiệt, thử vật tối tương tư
Lâm ám thảo kinh phong, tướng quân dạ dẫn cung. Bình minh tầm bạch vũ, Một tại thạch lăng trung
Kỵ ngưu viễn viễn quá tiền thôn, đoản địch hoành xuy cách lung yên. Đa thiếu trường an danh lợi khách, Cơ quan dụng tận bất như quân
Tương phùng ký đắc họa kiều đầu, Hoa tự tinh thần liễu tự nhu. Mạc vị cô tình tức vô ngữ, xuân phong truyền ý thủy truyền sầu
Chẩm trung vân khí thiên phong cận, sàng để tùng thanh vạn hác ai. Yếu khan ngân sơn phách thiên lãng, Khai song phóng nhập đại giang lai
Miễn bị hoa mê, bất vi tửu khốn, đáo xứ tinh tinh địa. Bão lai mịch thụy, Thụy khởi phùng trường tác hi
Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu? Duy hữu đỗ khang
Ngã cư bắc hải quân nam hải, kỳ nhạn truyền thư tạ bất năng. Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, Giang hồ dạ vũ thập niên đăng
Hồi nhạc phong tiền sa tự tuyết, thụ giáng thành ngoại nguyệt như sương. Bất tri hà xứ xuy lô quản, Nhất dạ chinh nhân tận vong hương
Mãn mục sơn hà không niệm viễn, lạc hoa phong vũ canh thương xuân. Bất như liên thủ nhãn tiền nhân
Bán mẫu phương đường nhất giám khai, thiên quang vân ảnh cộng bồi hồi. Vấn cừ na đắc thanh như hứa, Vi hữu nguyên đầu hoạt thủy lai
Liêu lạc cổ hành cung, cung hoa tịch mịch hồng. Bạch đầu cung nữ tại, nhàn tọa thuyết Huyền Tông
Thanh thần liêm mộ duyển khinh sương. Ha thủ thí mai trang. Đô duyên tự hữu ly hận, Cố họa tác viễn sơn trường
Tử khứ nguyên tri vạn sự không, đãn bi bất kiến cửu châu đồng. Vương sư bắc định trung nguyên nhật, gia tế vô vong cáo Nãi ông
Yến hồng quá hậu xuân quy khứ. Tế toán phù sinh thiên vạn tự. Lai xuân như mộng kỷ đa thời, Khứ tự triều vân vô mịch xử
Không sơn bất kiến nhân, đãn văn nhân ngữ hưởng. Phản cảnh nhập thâm lâm, phục chiếu Thanh đài thượng
Sàng tiền minh nguyệt sáng, nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương
Thiên sơn ô phi tuyệt, vạn kinh nhân tung diệt. Cô châu soa lạp ông, độc điều hàn giang tuyết
Quân gia hà sở trú, thiếp trú tại hoành đường. Đình thuyền tạm tá vấn, hoặc khủng thị Đồng hương
Sơn trung tương tống bãi, nhật mộ yểm sài phi. Xuân thảo minh niên lục, Vương tôn quy bất quy
Hoàng khủng than đầu thuyết hàng khủng, linh đinh dương lí thán linh đinh. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
Di châu bạc yên chừ, nhật mộ khách sầu tân. Dã khoáng thiên đê thủ, Giang thanh nguyệt cận nhân
Trọc tửu nhất bôi gia vạn lí, yến nhiên vị lặc quy vô kế
Mai tử lưu toan nhuyễn xỉ nha, ba tiêu phân lục dữ song sa. Nhật trường thụy khởi vô tình tư, nhàn khản Nhi đồng tróc liễu hoa
Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo, bất bả song mi đẩu họa trường. Khổ hận niên niên áp kim tiền, Vi tha nhân tác giả y thường
Tây hàn sơn tiền bạch lộc phi, Đào hoa lưu thủy quyết ngư phi. Thanh nhược lạp, lục thoa y, tà phong tế vũ bất tu quy
Giá đắc cù đường cổ, triều triều ngộ thiếp ký. Tảo tri triều hữu tín, Giá dữ lộng triều nhi
Phương dao lạc độc huyên nghiên, chiêm tận phong tình hướng tiểu viên. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn
Vị hữu vân bình vô hạn kiều, phượng thành hành tận phạ xuân tiêu. Vô đoan giá đắc kim quy tế, cô phụ hương khâm sự tảo triều
Trường giang đông. Trường Giang Tây. Lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xứ phi. Tương phùng tri kỉ thời
Công cái tam phân quốc, danh thành bát trận đồ. Giang lưu thạch bất chuyển, di hận thất thôn ngô
Bạch nhật y sơn tận. Hoàng hà nhập hải lưu. Dục cùng thiên lý mục, canh thượng nhất tầng lâu
Cố ngã bạc tài vô khả dụng. Quân ân cận hứa quy điền lung. Kim nhật nhất thương nan đắc cộng. Liêu đối phủng. Quan nô vi ngã cao ca tống
Mai tử hoàng thời nhật nhật tình, tiểu khê phiếm tận tức sơn hành. Lục âm bất giảm lai thời lộ, thiêm đắc hoàng li Tứ ngũ thanh
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, ba sơn dạ vũ trướng thu trì. Hà đương cộng tiễn Tây song chúc, khước thoại ba sơn dạ vũ thời
Tụ tán khổ thông thông. Thử hận vô cùng. Kim niên hoa thắng khứ niên hồng. Khả tích minh niên hoa thắng hảo, tri dữ thùy đồng
Họa đường nhã yến. Nhất mạt chu huyền sơ nhập biến. Mạn niệm khinh lung. Ngọc chỉ tiêm tiêm nộn bác thông
Độc tại dị hương vi dị khách, Mỗi phùng giai tiết bội tư thân. Dao tri huynh đệ đăng cao xứ, biến sáp thù du thiếu nhất nhân
Thệ tảo hung nô bất cố thân, ngũ thiên điêu cẩm tang hồ trần. Khả liên vô định hà biên cốt, Do thị thâm khuê mộng lí nhân
Thủy tẩm thu thiên phong trứu lãng. Phiêu miễu tiên châu, chỉ tự thu thiên thượng. Hòa lộ thái liên sầu nhất hướng. Khán hoa khước thị đề trang dạng
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên
Tái thượng trường thành không tự hứa, kính trung suy mấn dĩ tiên ban. Xuất sư nhất biểu chân danh thế, thiên tài thùy kham bách trọng gian
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu, xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu. Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, Hối giáo phu tế mịch phong hầu
Đông phong vị khẳng nhập đông môn, tẩu mã hoàn tầm khứ tuế xuân. Nhân tự thu hồng lai hữu tín, Sự như xuân mộng liễu vô ngân
Vân hải bình phong chúc ảnh thâm, trường hà tiệm lạc hiểu tinh thẩm. Thường nga ứng hối thâu linh dược, Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm
Nguyệt hắc nhạn phi cao, đan vu dạ độn đào. Dục tương khinh kỵ trục, Đại tuyết mãn cung đao
Giang nam điệp, tà nhật nhất song song. Thân tự hà lang toàn phó phấn, tâm như hàn thọ ái thâu hương, Thiên phú dữ khinh cuồng
Kinh khẩu qua châu nhất thủy gian, chung sơn chỉ cách số trùng sơn. Xuân phong hựu Nhà/ Nhiễm (S)/ Nổi giang nam ngạn, minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn
Khinh vô quản hệ cuồng vô số. Thủy bạn hoa phi phong lý nhứ. Toán y hồn tự bạc tình lang, Đáo đẩu tất cánh thành khinh phụ (S)/ Khứ tiện bất lai lai tiện khứ/ Đoạn vân linh vũ tri hà xứ
Tần Quán, người làm Từ của Bắc Tống. Tự Thiếu Du, Thái Hư, hiệu Hoài Hải Cư Sĩ, người Thương Bưu Dương Châu. Từng làm chức quan như Thái Học Sĩ, Bí Thư Tỉnh Chính Tử, kiêm Quốc Sử Biên Tu. Sau kết bè kết phái nên bị cách chức. Văn từ được Tô Thức đánh giá cao, là một trong những Tô Môn Tứ Học Sĩ/ Đường Tống Bát Đại Gia (S)/ Tô Môn Tam Học Sĩ
Câu hỏi khác
Câu nói sau đây là của ai? Yến tước hô phiên sài, an thức hồng cốc du – Tào Thực
Câu nói sau đây là của ai? “Tráng tâm vị dư niên câu lão, tử khứ do năng tác quỷ hùng” – Lục Du
Câu nói sau đây là của ai? “Cổ chi lập đại sự giả, bất duy hữu siêu thế chi tài, diệc tất hữu kiên nhẫn bất bạt chi chí” – Tô Thức
Câu nói sau đây là của ai? Tam quân khả đoạt soái dã, thất phu bất khả đoạt chí dã – Khổng Tử
Câu nào dưới đây cùng nằm trong một bài thơ với câu “Tại thiên nguyệt tác tỉ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lí chi”? – Thiên trường địa cữu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
Đáp án nào dưới đây ko nằm trong “Xuân Dạ Hỉ Vũ” của Đỗ Phủ? – Lộ tùng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh
Câu nào dưới đây trong bài “Tương Tư” của Vương Duy? – Độ đầu dư lạc nhật, khư li thượng cô yên
“Xuất sư vi tiệp thân tiên tử, trường sử anh hung lệ mãn khâm.” là câu thơ trong bài nào và của ai? – Đỗ Phủ
“Thử tình khả dãi thành truy ức, chích thị đương thời dĩ võng nhiên” là câu trong bài nào và của ai? – “Cẩm Sắt” của Lý Thương Ẩn
“Tỳ Bà Hành” là của ai? – Bạch Cư Dị
“Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.” là câu thơ thiên cổ của ai? – Lý Bạch
“Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu.” là câu thơ nổi tiếng của nhà thơ nào? – Vương Duy
“Tịch dương vô hạn hảo, chích thị cận hoàng hôn.” là câu thơ nổi tiếng của ai? – Lý Thương Ẩn
“Tuyệt đại hữu giai nhân, u cư tại không cốc.” là câu thơ của ai? – Đỗ Phủ
“Phong hỏa liên tam nguyệt, gia thư để vạn kim.” là câu thơ nằm trong bài nào của Đỗ Phủ? – “Xuân Vọng”
“Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh, lạc hoa thời tiết hựu phùng quân.” chữ “Quân” trong câu thơ Đỗ Phủ là chỉ ai? – Lý Quy Niên
“Thân vô thái phụng song phi dực, tân hữu linh tê nhất điểm thông.” câu này dùng để hình dung người nào? – Hữu tình nhân
HIỆP KHÁCH ĐẢO
Ông lão uống trà (Q: Thi gia trà nhân) (409 -1053)
mtheu4QSpMdn3rOUu2AmWfMG49mEttmKMNfjuZRzYXbeQ74yDJzYQO3RMoNKcrmnsUL5OVco7Q-_EiIkqOmbtJKxu9_iLE7n2efoozV2Cb5mXn3DikO9x3XceBJTald3y9GjC5kSx_1uHSnhlJDTarxUcRXiUWza

1/ Chén Trà Bạch Sứ được dùng nhiều vì? – Chén Trà Bạch Sứ thường là có vẽ trang trí
Liễu Nhất Minh (Q: Kỳ thủ) (606 -713)
4XFsmo_L3EtB5e_-OVpW9laHqCCgHHer9wCuLLjRPqKDXv-Mz7XhqiJoOdzskaoirCFdnfnHP2lsHb0k7-BbyJE6UyeG2jNxcODu02UQZWZvq3TJ3961PiPyX2Z5Nou0JCblaaeaEqmk6lSxv2_dCdoHZTYkNMFY

1/ Phong trung không hầu lập chung tiêu (Chữ) – Túc
2/ Lô tức hỏa tẫn vụ bả ý mã lao xuyên (Chữ) – Lư
3/ Ngộ sự bất cầu nhân (Thành ngữ) – Tự lực cánh sinh
4/ Tiết nhật diệm hỏa (Thành ngữ) – Ngũ thái tân phân
5/ Thân mặc áo trắng, đầu đội mũ đỏ, đi đường như công tử, khi nói giọng lớn (Động vật) – Ngỗng
6/ Miệng nhọn, chân nhỏ, giảo hoạt, đuôi lớn (Động vật) – Hồ ly
7/ Lão mưu thâm toán (Tên dược thảo) – Thương thuật
Trương Tây Bính (Q: Kỳ thủ) (703 -555)
mSKY0vSKq9HJNF6MbufJUJRYrZQo6YmedksSZM5BUwyj9cLIFA_Ov2lBLEg8Bek1g_eVuK9woQc6H_bCZD4CV857F4Oj12kYXx82pljHewo5UroDEtf7beAxJC2nmz6yGShvXIM_MIqoJGkrwg_yi6SlCjxd2u3A

P/s: Câu trả lời giống với Liễu Nhất Minh
Tôn Càn (Q: Danh môn vọng tộc) (383 -1046)
NJ_WaqE21ayIgckuDOvW3TUvAX7-zzo3CS9YJUuAPi6NksYydYCpuQzIRsqecfKgBypjeGdSCIUqYm14J7BiIAXrmEmzbt0zWIg-4RJOjWMrqk_ZXRL56N1sUu01NGZHw3hfSJ3yjeA4GYpnMTf_k_2dj1PTIC50

Giám định gốm sứ: Gốm sứ được nung vs tay nghề hoàn mỹ/ Sứ màu xanh nhạt, óng ánh/ Ở giữa lồi ra và phía trên có 4 răng cưa góc cạnh cách đều nhau
CÒN TIẾP...
 
Top