Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn Tôn hiệu thực lực các cấp Nội Công

Cố Nhân

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
47
cack78.jpg


Bảng thực lực nội công giang hồ​

Tôn Hiệu Thực LựcTử Hà - Nghịch Thiên - Ngũ Hành Tâm Pháp - Vô Vọng - Tàn DươngHỗn Nguyên CôngHuyết Đao Kinh - Độc Thiềm Công -Băng Tâm QuyếtQuỳ Hoa Bảo ĐiểnHấp Tinh Đại Pháp
Bất Kham Nhất Kích-Tầng 1 - 5Tầng 1 - 2--
Sơ học xạ luyện-Tầng 6 - 10Tầng 3 - 4--
Sơ khuy môn kính-Tầng 11 - 14Tầng 5 ---
Lược hữu tiểu thành-Tầng 15 -17Tầng 6 -7--
Giá kinh tựu thực-Tầng 18 -19Tầng 8-9--
Dung hội quán thông-Tầng 20 - 22Tầng 10 ---
Lô hỏa thuần thanhTầng 1 - 3Tầng 23 -24Tầng 11 -13--
Kỳ tài xuất chúngTầng 4 - 8Tầng 25 - 26Tầng 14 -15--
Thần hồ kỳ kỹTầng 9 - 13Tầng 27 - 28Tầng 16 -18-Nội công tầng 1 -3
Xuất Thần Nhập HóaTầng 14 - 18Tầng 29 - 30Tầng 19 -20 Nội công tầng 4 - 8
Ngạo thị quần hùngTầng 19 - 23Tầng 31Tầng 21 -23-Nội công tầng 9 - 13
Đăng phong tạo cựcTầng 24 - 28Tầng 32 - 33Tầng 24 -28-Nội công tầng 14 - 18
Vô dữ luận tỉTầng 29 - 33Tầng 34 - 35Tầng 29 -33Nội công tầng 1 - 3Nội công tầng 19 - 23
Sở hướng phí mịTầng 34 - 38Tầng 36 - 38Tầng 34-38Nội công tầng 4 - 8Nội công tầng 24 - 28
Nhất đại tôn sưTầng 39 - 43Tầng 39 - 43Tầng 39 -43Nội công tầng 9 - 13Nội công tầng 29 - 33
Thần công cái thếTầng 44 - 48Tầng 44 - 48Tầng 44 -48Nội công tầng 14 - 18Nội công tầng 34 - 38
Cử thế vô songTầng 49 - 53Tầng 49 - 53Tầng 49 -53Nội công tầng 19 - 23Nội công tầng 39 - 43
Kinh thế hãi tụcTầng 54 - 58Tầng 54 - 58Tầng 54 -58Nội công tầng 24 - 28Nội công tầng 44 - 48
Kinh thiên động địaTầng 59 - 61Tầng 59 - 61Tầng 59 -61Nội công tầng 29 - 33Nội công tầng 49
Chấn cổ thước kimTầng 62 - 64Tầng 62 - 64Tầng 62 -64Nội công tầng 34 - 38-
Siêu phàm nhập thánhTầng 65 - 66Tầng 65 - 66Tầng 65 -66Nội công tầng 39 - 43-
Uy trấn hoàn vũTầng 67- 69Tầng 67 - 69Tầng 67 -69Nội công tầng 44 - 48-
Vô Tiền Khoáng HậuTầng 70-71Tầng 70 -71Tầng 70 -71Nội công tầng 49-
Thiên Nhân Hợp NhấtTầng 72 - 74Tầng 72 - 74Tầng 72 -74--
Thâm Tàng Bất LộTầng 75 - 81Tầng 75 - 81Tầng 75 -81- -
Thâm Bất Khả TrắcTầng 82 - 85Tầng 82 - 85Tầng 82 - 85--
Phản Phác Quy ChânTầng 86Tầng 86Tầng 86--

Bảng thực lực nội công Thế Lực/ Ẩn Thế​

Hiệu Thực LựcThế LựcẨn Thế Môn Phái
Từ Gia TrangKim ChâmVạn ThúVCM, DHC, ĐHDNội công 1Nội công 2
Bất Kham Nhất Kích------
Sơ học xạ luyệnNội công tầng 1 - 4-----
Sơ khuy môn kínhNội công tầng 5 -9-----
Lược hữu tiểu thànhNội công tầng 10 - 14---- -
Giá kinh tựu thựcNội công tầng 15 - 19Nội công tầng 1 - 4--Tầng 1 -4 -
Dung hội quán thôngNội công tầng 20 - 24Nội công tầng 5 - 9--Tầng 5 -9 -
Lô hỏa thuần thanhNội công tầng 25 - 29Nội công tầng 10 - 14NC tầng 1-4- Tầng 10 -14 -
Kỳ tài xuất chúngNội công tầng 30 - 34Nội công tầng 15 - 19Nội công tầng 5 - 9 -Tầng 15 -19 -
Thần hồ kỳ kỹNội công tầng 35 - 39Nội công tầng 20 - 24Nội công tầng 10 - 14Nội công tầng 1 - 4Tầng 20 -24Tầng 1 -4
Xuất Thần Nhập HóaNội công tầng 40 - 44Nội công tầng 25 - 29Nội công tầng 15 - 19Nội công tầng 5 - 9Tầng 25 -29Tầng 5 -9
Ngạo thị quần hùngNội công tầng 45 - 49Nội công tầng 30 -34Nội công tầng 20 - 24Nội công tầng 10 - 14Tầng 30 -34Tầng 10 -14
Đăng phong tạo cựcNội công tầng 50 - 54Nội công tầng 35 - 39Nội công tầng 25 - 29Nội công tầng 15 - 19Tầng 35 -39Tầng 15 -19
Vô dữ luận tỉNội công tầng 55 - 59Nội công tầng 40 - 44Nội công tầng 30-34Nội công tầng 20 - 24Tầng 40 -44Tầng 20 -24
Sở hướng phí mịNội công tầng 60 - 64Nội công tầng 45 - 49Nội công tầng 35-39Nội công tầng 25 - 29Tầng 45 - 49Tầng 25 -29
Nhất đại tôn sưNội công tầng 65 - 69Nội công tầng 50 - 54Nội công tầng 40 -44Nội công tầng 30 - 34-Tầng 30 -34
Thần công cái thếNội công tầng 70 -74Nội công tầng 55 - 59Nội công tầng 45 - 49Nội công tầng 35 - 39-Tầng 35- 39
Cử thế vô songNội công tầng 75 - 79Nội công tầng 60 - 64Nội công tầng 50 - 54Nội công tầng 40 - 44-Tầng 40 -44
Kinh thế hãi tụcNội công tầng 80 - 84Nội công tầng 65 - 69Nội công 55 - 59Nội công tầng 45 - 49-Tầng 45 -49
Kinh thiên động địaNC tầng 85- 86NC tầng 70 -71NC tầng 60 - 61NC tầng 50 -51-Tầng 50 -51
Chấn cổ thước kimNC tầng 87 - 89NC tầng 72- 74NC tầng 62 - 64NC tầng 52 - 54-Tầng 52 -54
Siêu phàm nhập thánhNC tầng 90 - 91NC tầng 75 - 76NC tầng 65 - 66NC tầng 55 - 56-Tầng 55 -56
Uy trấn hoàn vũNC tầng 92 - 93NC tầng 77 - 78NC tầng 67 - 68NC tầng 57 - 58-Tầng 57 -58
Vô Tiền Khoáng HậuTầng 94-98Tầng 79-83Tầng 69-73Tầng 59-63-Tầng 59-63
Thiên Nhân Hợp NhấtTầng 99-102Tầng 84-88Tầng 74-78Tầng 64-66-Tầng 64-66
Thâm Tàng Bất LộTầng 103-108Tầng 89-Tầng 96Tầng 79-84Tầng 67-72-Tầng 67-72

Bảng thực lực nội công môn phái​

Tôn Hiệu Thực LựcThập đại môn phái
NC1NC2NC3NC4NC5NC6
Bất kham nhất kích------
Sơ học xạ luyệnTầng 1-4-----
Sơ khuy môn kínhTầng 5 -9-----
Lược hữu tiểu thànhTầng 10-14-----
Giá kinh tựu thực Tầng 15-19Tầng 1-4----
Dung hội quán thông Tầng 20-24 Tầng 5-9----
Lô hỏa thuần thanh Tầng 25-29 Tầng 10-14 Tầng 1-4---
Kỳ tài xuất chúngTầng 30-34 Tầng 15 -19 Tầng 5-9-- -
Thần hồ kỳ kỹ Tầng 35-36 Tầng 20-24 Tầng 10-14 Tầng 1-4--
Xuất Thần Nhập Hóa- Tầng 25-29 Tầng 15-19 Tầng 5-9--
Ngạo thị quần hùng- Tầng 30-34 Tầng 20-24 Tầng 10-14Tầng 1-4-
Đăng phong tạo cực- Tầng 35-36 Tầng 25-29 Tầng 15-19Tầng 5 -9-
Vô dữ luận tỉ -- Tầng 30-34 Tầng 20-24Tầng 10 - 14-
Sở hướng phí mị-- Tầng 35-36 Tầng 25-29Tầng 15 -19Tầng 1-4
Nhất đại tôn sư--- Tầng 30-34Tầng 20 -24Tầng 5-9
Thần công cái thế--- Tầng 35-39Tầng 25 -29Tầng 10-14
Cử thế vô song--- Tầng 40-44Tầng 30 - 34Tầng 15-19
Kinh thế hãi tục--- Tầng 45-49Tầng 35 - 38Tầng 20-24
Kinh thiên động địa- ---Tầng 39 - 41Tầng 25-29
Chấn cổ thước kim----Tầng 42 - 43Tầng 30-34
Siêu phàm nhập thánh----Tầng 44 - 46Tầng 35-38
Uy trấn hoàn vũ----Tầng 47 - 48Tầng 39-41
Vô Tiền Khoáng Hậu----49Tầng 42-43
Thiên Nhân Hợp Nhất-----Tầng 44-45
Thâm Tàng Bất Lộ-----Tầng 46-49
 
Top