Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Phạn Hành Kiếm Pháp

Nhạc Minh Kha

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
77

Võ học: Phạn Hành Kiếm Pháp


Tên chiêu thức: Vũ Vũ Độc Hành​

vuvudochanh.jpg


 • Loại: Cận-Đa Công
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 2s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Quá khách ái kinh, độc hành vu thế. Càn quét kẻ địch phạm vi 5m phía trước gây sát thương. Nếu đánh trúng mục tiêu ngã xuống đất sẽ khiến bản thân vào Độc Hành Chi Cảnh: Trong 6s mỗi 2s nhận được 1 tầng trạng thái Tranh Vanh. (Độc Hành Chi Cảnh trong 15s chỉ được kích hoạt 1 lần) (Cần học chiêu thức [Vạn Lý Tranh Vanh], Độc Hành Chi Cảnh mới có hiệu lực)

Tên chiêu thức: Hồng Trần Bất Nhiễm​

hong-tran-bat-nhiem.jpg


 • Loại: Cận-Đa Công
 • Phân loại: Hư
 • Hồi: 2s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Nhất cầm nhất kiếm, bất nhiễm nhân gian. Gây sát thương cho kẻ địch trong 5m phía trước. Khi đánh phá đỡ đòn của kẻ địch, sẽ đánh bay kẻ địch về hướng mình.

Tên chiêu thức: Bạch Hạc Vong Cơ​

bach-hac-vong-co.jpg


 • Loại: Cận-Đơn Công
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 6s
 • Phạm vi: 3m
 • Hiệu quả: Thanh sơn hữu tự, bạch hạc vong cơ. Gây sát thương cho mục tiêu, khi khởi động nếu huyết lượng bản thân cao hơn huyết lượng mục tiêu, có thể tốn 1 tầng trạng thái Tranh Vanh khiến kỹ năng gây thêm sát thương x0.3.

Tên chiêu thức: Phong Thần Sái Lạc

phong-than-sai-lac.jpg


 • Loại: Cận-Đơn Công
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 12s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Trừng thanh chính luân, ứng biến vô đình. Gây sát thương cho mục tiêu, mục tiêu chưa kịp đỡ đòn sẽ gây đơ trong thời gian ngắn, đòn cuối đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn. Khi sử dụng kỹ năng kết thúc nếu mục tiêu vẫn chưa đỡ đòn thì bản thân tăng 1 tầng trạng thái Tranh Vanh. (Cần học chiêu thức [Vạn Lý Tranh Vanh], trạng thái Tranh Vanh mới sinh hiệu lực).

Tên chiêu thức: Vạn Lý Tranh Vanh​

van-ly-tranh-vanh.jpg


 • Loại: Đơn Tăng
 • Phân loại: Giá
 • Hồi: 1s
 • Phạm vi: 0m
 • Hiệu quả: Phi đằng chí khí, bác phong chỉnh vũ. Khi chống đỡ kỹ năng của đối phương thêm cho bản thân 1 tầng trạng thái Tranh Vanh, trạng thái Tranh Vanh: Có thể khiến một số kỹ năng trong bộ khi dùng sẽ kèm hiệu quả thêm, trạng thái duy trì 15s có thể cộng dồn 5 tầng.

Tên chiêu thức: U Độc Lan Triển​

u-doc-lan-trien.jpg


 • Loại: Cận-Đa Công
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 12s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Thương lan u độc, phân viễn phức nha. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh và trực tiếp đánh rơi kẻ địch chưa đỡ đòn trên không. Khi tồn tại trạng thái "Tranh Vanh" có thể tốn 1 tầng trạng thái "Tranh Vanh" phong chiêu kẻ địch chưa đỡ đòn ở mặt đất 2s.

Tên chiêu thức: Nam Kha Mộng Vãn​

nam-kha-mong-van.jpg


 • Loại: Cận-Đa Công
 • Phân loại: Thực (Lớn)
 • Hồi: 10s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Bách niên khô vinh, nhân gian nhất mộng. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh. Đòn cuối kỹ năng đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn xung quanh, tốn 1 tầng trạng thái "Tranh Vanh" có thể khiến khi xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Tên chiêu thức: Trường Tiếu Sơn Hải​

truong-tieu-son-hai.jpg


 • Loại: Cận-Đơn Công
 • Phân loại: Thực
 • Hồi: 10s
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Độc thượng cao phong, hồi vọng hải giang. Gây sát thương cho mục tiêu, khi khởi động nếu huyết lượng bản thân thấp hơn huyết lượng mục tiêu, có thể tốn 1 tầng trạng thái Tranh Vanh giúp chiêu thức kèm hiệu quả Hấp Huyết.
 
Top