Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn Nội công phái tiến cấp (Tông phái hội ý công) : Hướng dẫn cách đổi

Nhạc Minh Kha

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
77
.

Tông Phái Hội Ý Công​

Điều kiện tu luyện​

  • Tông Phái Hội Ý Công cần hoàn thành CAC Thiên Tâm Thủ Mễ (Trấn Phái) mới có thể mở.
  • Nội công này hiện tại tổng có 5 tầng,trong mỗi giai đoạn CAC nội công tông môn cao nhất tu luyện đủ là có thể lĩnh ngộ.Sau khi CAC Trấn Phái mở, nhận nhiệm vụ ở chỗ chưởng môn tông môn tương ứng, là có thể lĩnh ngộ được Hội Ý Công quyển 1.
  • Sau này CAC Thiên Tâm Thủ Mễ mở, tông môn Nội 3 tu luyện đủ, có thể đổi quyển 2;CAC Trước Khi Quyết Chiến mở, Tông Môn Nội 4 tu luyện đủ có thể đổi quyển 3;CAC Ẩn Thế Môn Phái mở, Tông Môn Nội 5 tu luyện đủ có thể đổi quyển 4;Giai đoạn sau khi CAC Ma Tung Sạ Hiện mở, Tông Môn Nội 6 tu luyện đủ có thể đổi quyển 5.

Yêu cầu đổi​

  • Đổi Tông Môn Hội Ý Công, không cần nhân vật ở trong Tông Môn. Cũng tức là nói nhân vật từ Tông Môn dịch dung đi đến ẩn thế, thế lực khác cũng có thể đổi nội công. Nhưng, nhân vật hạ sơn lịch luyện phải chú ý, do cách hạ sơn lịch luyện sẽ khiến nội công giảm tầng, cho nên ở trong trạng thái này không thể đổi Tông Phái Hội Ý Công.
  • Ngoài ra, đạo cụ cần để đổi Tông Phái Hội Ý Công là đạo cụ mới hoàn toàn tên là Điểm Công Tích. Các hiệp sĩ tham gia cách chơi liên quan Tông Môn: Tông Phái Chiến, Đoạt Thư, Hộ Thư, Do Thám, Thụ Nghiệp, Cấm Địa-Thí Luyện Tông Môn… có thể nhận được!
hoiycong-conluan.jpg


(Hội Ý Công tông phái Côn Luân)
 
Top