Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Thảo luận Hình Thiên Thành nội công 5 Tiêu Hán Huyền Công

VôThượng.KhủngBố

Sơ Học Xạ Luyện
Tham gia
7/11/23
Bài viết
11
Thông tin về nội công 5 Tiêu Hán Huyền Công của phái Hình Thiên Thành trong game Cửu Âm Chân Kinh.

Tương truyền Hán Cao Tổ Lưu Bang thụ phong Hán Trung, binh ra Tần Xuyên, trời ban thần công, cùng ngân hà trên tinh không hô ứng lẫn nhau, công lực hạo đãng, đồng cấp gần như vô địch, chính là thần công bí truyền của Hán thất. Về sau Hán thất phá diệt, môn công pháp này lưu truyền giang hồ, bị Tống tổ Triệu Khuông Dận thu nạp phủ khố, truyền thụ tướng sĩ.

image-1700121102055.jpg


— Môn phái: Hình Thiên Thành

— Thuộc tính: Dương Cương

— Nộ khí tối đa: 130

Công lực49 tầng
Nội công điểm số111 ( Vô Tiền Khoáng Hậu )
Lực cánh tay+123
Thân pháp+77
Nội tức+219
Cương khí+148
Thể phách+77

Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị

Lực cánh tay+184
Thân pháp+115
Nội tức+328
Cương khí+222
Thể phách+115
Vận hành kích hoạtKhí huyết cực hạn +7230
Nội lực cực hạn +2200
Đỡ đòn cực hạn +7770
Nội công phòng ngự +175
Dương Cương thuộc tính chiêu thức tạo thành tổn thương đề cao 20%
Thái Cực thuộc tính chiêu thức tạo thành tổn thương đề cao 16%
Nội công đặc hiệuKhí Phách Hiên Ngang: Lúc công kích, nếu khí huyết bản thân thấp hơn 90%, thì tiến vào trạng thái "Khí Phách Hiên Ngang" 8 giây: Tăng 15% sát thương tất cả chiêu thức đồng thời mỗi giây thu hoạch được một tầng "Khí Phách Hiên Ngang", lúc công kích sẽ tiêu hao một tầng "Khí Phách Hiên Ngang" giúp một kích sau kèm theo 400 điểm sát thương ngoại công ( mỗi khi khí huyết giảm 10%, sát thương ngoại công kèm theo liền tăng 3 thành, nhiều nhất đề cao 9 thành, thời gian điều tức 30 giây )
Trực Lạc Bích Tiêu: Lúc bị công kích, nếu khí huyết bản thân thấp hơn 60%, thì tiến vào trạng thái "Trực Lạc Bích Tiêu" 8 giây: Tăng 15% miễn giảm sát thương đồng thời mỗi giây thu hoạch được một tầng "Trực Lạc Bích Tiêu", lúc bị công kích có thể đem "Trực Lạc Bích Tiêu" truyền vào kẻ địch, đủ 4 tầng "Trực Lạc Bích Tiêu" sẽ bộc phát khiến cho địch nhân nhận 1600 điểm sát thương ngoại công cùng phong chiêu 2 giây ( mỗi khi khí huyết giảm 10%, sát thương bộc phát sẽ tăng 3 thành, nhiều nhất tăng 9 thành, thời gian điều tức 30 giây )
Bích Tiêu Truyền Phượng: Lúc công kích hoặc bị công kích, nếu khí huyết bản thân thấp hơn 30%, thì tiến vào trạng thái "Bích Tiêu Truyền Phượng" 8 giây: Mỗi giây khôi phục 1% HP tối đa ( mỗi khi khí huyết giảm 10%, lượng HP hồi phục tăng 3 thành, nhiều nhất tăng 9 thành, thời gian điều tức 60 giây )
Tổng tu vi đột phá cần 34239700

Nguồn: Tiên Hiền Thư Viện
 
Top