Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn Gia Viên Phủ Đệ

Nhạc Minh Kha

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
77
pd1.jpg
Phủ Đệ Gia Viên

Quy tắc đấu giá​

 • Tuần đầu hệ thống đồng thời đấu giá Kiến Phòng Lệnh số lượng nhất định, lượng sở hữu của Phủ Đệ Gia Viên thay đổi theo tiến trình Cửu Âm Chí.
 • Khi Cửu Âm Chí Nội 1 lượng sở hữu là 5;
 • Sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Nội 2 xong lượng sở hữu tăng 1,
 • Sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Nội 3 lượng sở hữu tăng 1,
 • Sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Nội 4 lượng sở hữu tăng 1,
 • Người chơi đấu giá được Kiến Phòng Lệnh xong, tuần sau hệ thống sẽ nhận được số lượng Phủ Đệ đã tạo, nếu ít hơn lượng sở hữu của hệ thống, thì trong ngày đầu giá sẽ tiếp tục đấu giá Kiến Phòng Lệnh còn lại.

Tạo Phủ Đệ​

 • Kiến Phòng Lệnh nhận được thông qua đấu giá hệ thống, 18:00 tối thứ 6 hàng tuần bắt đầu, đấu giá duy trì 2h.
 • Kiến Phòng Lệnh tồn tại 3 ngày, sau khi hoàn thành đấu giá vào hòm thư xong bắt đầu tính giờ.
 • Đến Tô Châu (639,437) tìm Đại Sứ Gia Viên xây Phủ Đệ. (Người chơi đã có Gia Viên, cần bán trước Gia Viên hiện có hoặc chuyển đi
 • Có Gia Viên xong mới có thể tạo, người chơi chỉ được đồng thời có 1 Gia Viên)
 • Sau khi tạo Phủ Đệ, chủ nhà nhận được tôn hiệu “Hào Môn Danh Gia” qua thư hệ thống.

Thuộc tính Phủ Đệ​

 • Quy mô nhà chính, quy mô Đình Viện là đủ cấp.
 • Độ hoa lệ, độ phồn hoa là 30275.
 • Phong thủy là 500, nhận cách chơi phong thủy đặc biệt và hiệu quả BUFF phong thủy thời gian duy trì dài hơn.
 • Đồng thời trực tiếp nhận thưởng điểm vật tư 100000 và Tủ Hành Lý 24 ô.
 • Người chơi trong Phủ Đệ Đình Viện có thể tùy ý dùng khinh công.
 • Kích hoạt trực tiếp gồm: Chuồng Ngựa, Linh Sủng Viên, Quan Hải Đài (10 vạn Tu Vi Quán Chú), Kỳ Đài, Câu Hỏa, Lôi Đài, Vườn Trồng Cây, Cầm Đài.
Lưu ý
 • Cầm Đài: Kiến trúc đặc biệt Phủ Đệ, NPC Cầm Nhi sẽ tấu nhạc bối cảnh đặc sắc của Cửu Âm cho chủ nhà, gồm: Cầm Sư, Cầm Khúc và nhạc bối cảnh các bản đồ.
 • Phủ Đệ Gia Viên không thể chuyển nhà, gửi bán và chuộc lại, đồng thời sau khi độ bền Phủ Đệ Gia Viên là 0, chỉ tồn tại 15 ngày. Trong 15 ngày chủ nhà chưa hồi phục độ bền Phủ Đệ, Phủ Đệ sẽ trực tiếp bị hệ thống thu hồi.
pd2.jpg


pd3.jpg


pd4.jpg


pd5.jpg
 
Top