Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Thảo luận Cửu Âm Chân Kinh: Hình Thiên Thành nội công 3 Hành Phong Điển

VôThượng.KhủngBố

Sơ Học Xạ Luyện
Tham gia
7/11/23
Bài viết
11
Thông tin về nội công 3 Hành Phong Điển của phái Hình Thiên Thành trong game Cửu Âm Chân Kinh.

Quân theo gió thì nhanh, tiễn theo gió thì xa, tương truyền tại thời đại Thất Hùng Tranh Bá, nhiều năm quân chiến liên miên, có cái danh tướng sáng tạo ra môn bí điển này, lực hợp theo thế gió, mượn gió mà đi, có thể ngày đi nghìn dặm, ngự phong phụ binh. Về sau trải qua một vị thống lĩnh Hình Thiên thành tu chỉnh, khiến nó càng tăng thêm uy năng.image-1699671642842.jpg
Môn phái: Hình Thiên Thành

Thuộc tính: Dương Cương

Nộ khí tối đa: 110

Công lực36 Tầng
Nội công điểm số67( Sở Hướng Phi Mĩ )
Lực cánh tay+64
Thân pháp+32
Nội tức+96
Cương khí+96
Thể phách+32

Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị

Lực cánh tay+96
Thân pháp+48
Nội tức+144
Cương khí+144
Thể phách+48
Vận hành kích hoạtKhí huyết cực hạn +3570
Nội lực cực hạn +1095
Đỡ đòn cực hạn +3210
Nội công phòng ngự +95
Dương Cương thuộc tính chiêu thức tạo thành tổn thương đề cao 20%
Thái Cực thuộc tính chiêu thức tạo thành tổn thương đề cao 16%
Nội công đặc hiệuMỗi lần công kích địch nhân có 20% xác suất thu hoạch được "Phong Thế" .
Phong Thế: Tăng 120 điểm nội tức, duy trì 10 giây, kết thúc hiệu quả nhận được 7 tầng "Phong Thế", mỗi tầng có thể chống đỡ 25% sát thương đến từ địch nhân, hoặc tăng thêm 25% sát thương bản thân, mỗi lần công kích hoặc bị công kích sẽ xóa 1 tầng. ( "Phong Thế" thanh trừ tiến vào điều tức )
Hành Tật Như Phong: Sau khi tiến vào chiến đấu, mỗi di động một khoảng cách liền thêm tốc độ di chuyển bản thân, tối đa tăng lên 30%, thoát chiến đấu lập tức thanh trừ ( không điều tức ).
Tổng tu vi đột phá cần 14 994 150

Nguồn: Tiên Hiền Thư Viện
 
Top