Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn Cách đi Yến Môn Bát Trận Đồ - Q tuần Yến Môn Thế Gia

Nhạc Minh Kha

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
77
Đến NPC Yến Phong Hạo (626,145) báo danh. Cần tổ đội 1 người trở lên.7.jpg
Khi di chuyển vào sẽ hiện một tấm bản đồ bát quái ở trên thanh skill. Người chơi xem điểm sáng ở các quẻ trong hình và đứng vào các cột cho đến khi phát sáng theo đúng yêu cầu trong hình (chú ý đứng đúng theo quẻ và để ý âm dương trong hình và dưới chân nhân vật để không mở nhầm quẻ). Bên cạnh đó có cục đá nhằm thay thế vị trí của người chơi (đặc biệt khi đi solo thì cần để mở đủ 6 cột). Sau khi mở xong sẽ hiện một đợt quái và một đợt 4 con mini boss nhìn chung không có vấn đề gì.Kết thúc sẽ hiện boss cuối Yến Cô Hồng. Trong quá trình đánh mỗi phút boss sẽ ra một hiệu ứng trận, hiện trên thanh trạng thái dưới máu boss (không nhận dmg nội, ngoại, tất cả sát thương,...) thì lúc này phía 8 đảo nhỏ bên cạnh (khoanh tròn đỏ) sẽ hiện 8 bia đá kiếm trận tương ứng. Mỗi kiếm trận sẽ khắc chế một kiếm trận và sẽ bị một kiếm trận khác khắc chế. Nên tìm đúng kiếm trận khắc chế được kiếm trận của boss. Các kiếm trận tương ứng bao gồm (trong 1p chỉ nhận được hiệu quả của kiếm trận):  • Hổ dực trận: khắc chế Long phi trận, đồng thời bị xà bàn trận khắc chế.
  • Địa tài trận: khắc chế Phong dương trận, đồng thời bị Thiên phúc trận khắc chế.
  • Điểu tường trận: khắc chế Xà bàn trận, đồng thời bị Long phi trận khắc chế.
  • Phong dương trận: khắc chế Vân thuỳ trận, đồng thời bị Địa tái trận khắc chế.
  • Long phi trận: khắc chế Điểu tường trận, đồng thời bị Hổ dực trận khắc chế.
  • Vân thuỳ trận: khắc chế Thiên phúc trận, đồng thời bị Phong dương trận khắc chế.
  • Xà bàn trận: khắc chế Hổ dực trận, đồng thời bị Điểu tường trận khắc chế.
  • Thiên phúc trận: khắc chế Địa tái trận, đồng thời bị Vân thuỳ trận khắc chế.


Sau khi đánh xong sẽ hoàn thành toàn bộ cách chơi và hiện thời gian hoàn thành của tổ đội.
 
Top