Tin tức mới

Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

Hướng dẫn Cách đi Vòng Vây Mộ Dung - Q tuần Mộ Dung Thế Gia

Nhạc Minh Kha

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
2/11/23
Bài viết
77

Mộ Dung – Vòng vây Mộ Dung​Đến NPC Mộ Dung Yên (1174, 2293) mở cách chơi Vòng vây Mộ Dung. Yêu cầu tổ đội cần từ 2 người trở lên mới mở được cách chơi (do có q phải 2 người trở lên mới làm được sẽ nói ở phía dưới). Sau khi được dịch chuyển vào thì đếm ngược 1 phút sẽ hiện cốt truyện và mở cách chơi. Bao gồm 4 giai đoạn:8.jpg
Yêu cầu giai đoạn 1 đánh NPC Mộ Dung Đại đến 50% thì hoàn thành (sau đấy có đánh nữa cũng không mất máu NPC trái lại còn bị phản dmg).9.jpg
Sau đó 1 người đến tọa độ 1238, 2355 để mở cốt truyện giai đoạn 2, đồng đội còn lại di chuyển đến tiêu tương lầu (đã khoanh tròn đỏ 2 vị trí). Khi kết thúc cốt truyện sẽ phải đánh 2 NPC đứng ở tiêu tương lầu và mở cách chơi dịch chuyển.10.jpg
Đây là lúc cần phải 2 người đứng vào vòng sáng để luyện công 5 turn để mở dịch chuyển giai đoạn 3. Sau khi xong thì nói chuyện với NPC Mộ Dung Yên để mở dịch chuyển. Chỉ cần 2 người xong nói chuyện là cả tổ đội sẽ tự dịch chuyển.11.jpg
Giai đoạn 3 sau khi dịch chuyển và mở cốt truyện, cả pt sẽ bị trói trừ đội trưởng và nhiệm vụ phải đi phá 1 cây hoa có độc trong mạn đà sơn trang (bằng cách chú ý có một cây có vòng xanh lá, không nên đánh hết cây vì sẽ bị dính mê mỗi cây).12.jpg
Sau khi xong giai đoạn 3 cả tổ đội di chuyển đến Vân Nghê đảo 1213, 1461 để mở cốt truyện giai đoạn 4. Yêu cầu giai đoạn này là đánh chết 3 NPC (lưu ý nếu 1 trong 3 boss reset thì cả 3 boss đều reset và đánh lại).Khi đánh đến 75% 50% và 25% 3 boss sẽ tạo ra hộ thuẫn và không nhận dmg từ người chơi. Lúc này trên map sẽ hiện ra kiếm khí tương ứng với từng boss (vị trí là các vòng tròn đỏ trên hình), 1 người chơi đứng vào vòng kiếm khí sẽ nhận được skill để phá hộ thuẫn của boss (skill này tầm đánh 10m).Sau khi đánh xong sẽ hoàn thành toàn bộ cách chơi và hiện thời gian hoàn thành của tổ đội
 
Top