Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

luyện công cửu âm chân kinh

  1. N

    Hướng dẫn Luyện Công

    Sở dĩ xếp hoạt động luyện công vào đầu tiên vì nó là tối quan trọng, luyện công sẽ chuyển hóa tu vi thường thành tu vi đã tu luyện. Luyện công sẽ được tính theo độ mệt mỏi, đến 100% thì sẽ không còn chuyển hóa tu vi thường thành tu vi đã luyện nữa. (Bấm vào biểu tượng ông già đang ngồi luyện...
Top