Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

thư của lâm thiên nam

  1. Nhạc Minh Kha

    Hướng dẫn Kỳ ngộ thư Lâm Thiên Nam

    Hình thức nhận kỳ ngộ: Ngẫu nhiên qua thư hoặc thông qua các sự kiện quay số/nạp vàng. Lưu ý: Mỗi người chỉ được dùng 01 lần, không thể tái sử dụng dù có kỳ ngộ tiếp. B1: Chạy đến Tô Châu toạ độ 525,365 mua đá quặng B2: Chạy ra phía sau hiệu thuốc (581,272) đánh bại Người thần bí B3...
Top