Xin chào!

Đăng ký thành viên để tham gia thảo luận tại Diễn Đàn Cộng đồng Gamer Cửu Âm Chân Kinh - Age Of Wushu Việt Nam nhé

Tham gia ngay!

lâm thiên nam

  1. Nhạc Minh Kha

    Hướng dẫn Kỳ ngộ thư Lâm Thiên Nam

    Hình thức nhận kỳ ngộ: Ngẫu nhiên qua thư hoặc thông qua các sự kiện quay số/nạp vàng. Lưu ý: Mỗi người chỉ được dùng 01 lần, không thể tái sử dụng dù có kỳ ngộ tiếp. B1: Chạy đến Tô Châu toạ độ 525,365 mua đá quặng B2: Chạy ra phía sau hiệu thuốc (581,272) đánh bại Người thần bí B3...
Top